Barcă pneumatică în derivă, în zona portului Mangalia. Se intervine pentru salvarea unui bărbat!

0
418

Pom­pie­rii din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă Con­stanţa au fost soli­ci­ta­ţi să inter­vi­nă în cur­sul zilei de mier­curi, în jurul orei 10.00, pen­tru sal­va­rea unui băr­bat care se află într‑o bar­că pne­u­ma­ti­că în deri­vă, în drep­tul ulti­mu­lui far, la digul mare din por­tul Man­ga­lia.

Potri­vit infor­ma­ţi­i­lor, pen­tru sal­va­rea băr­ba­tu­lui, mili­ta­rii ISU se depla­sea­ză cu o ambar­ca­ţiu­ne TARGA. (replicaonline.ro, 11.07.2018). foto: arhi­vă.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply