Azi, Romania primeste vestea cea mare de la NATO: Comandament de 3 stele, pe teritoriul nostru

0
721

In cadrul Sum­mi­tu­lui NATO de azi de la Bru­xe­l­les, Roma­nia va avea cel putin doua deci­zii favo­ra­bi­le men­tio­na­te in comu­ni­ca­tul final.

Cea mai impor­tan­ta rea­li­za­re a tarii noas­tre va fi ampla­sa­rea unui Coman­dament NATO de 3 ste­le (corp de arma­ta) pe teri­to­ri­ul nos­tru. Locul urmea­za sa fie sta­bi­lit de con­du­ce­ri­le mili­ta­re ale NATO si ale Roma­niei.

Roma­nia devi­ne ast­fel un punct cru­ci­al pe har­ta mili­ta­ra a NATO, avand un lant de coman­da inte­gral pe teri­to­ri­ul sau, sub­or­do­nat direct Coman­damen­tu­lui Ali­at de Forte Intru­ni­te de la Napoli (Alli­ed Joint Force Com­mand – JFCNP).

Impre­u­na cu res­tul uni­ta­ti­lor NATO de pe teri­to­ri­ul Roma­niei – NFIU, MNDSE si Bri­ga­da Mul­ti­na­tio­na­la de la Crai­o­va – noul Coman­dament va fi var­ful de lan­ce al pla­ni­fi­ca­ri­lor exer­ci­ti­i­lor si misiu­ni­lor ali­a­te de apa­ra­re si des­cu­ra­ja­re pe Flan­cul de Est.

In avan­pre­mie­ra natio­na­la, minis­trul apa­ra­rii Mihai Fifor a anun­tat aceas­ta cerin­ta a Roma­niei la Ante­na 3 in luna mar­tie, la emi­siu­nea Punc­tul de intal­ni­re:

Coman­damen­tul de 3 ste­le va avea un car­ti­e­rul sau gene­ral 400 de mili­tari si va coor­do­na exer­ci­tii si masuri con­cre­te de apa­ra­re ali­a­ta pen­tru 100.000 mili­tari.

Acest Coman­dament din Roma­nia se va inscrie in cadrul nou­lui con­cept High Rea­di­ne­ss lan­sat de NATO: Four 30’s – 30 de bata­li­oa­ne teres­tre, 30 de esca­dri­le de avi­a­tie, 30 de uni­tati nava­le gata sa inter­vi­na in 30 de zile.

Mai mult, aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply