Avem cei mai buni sudori din lume! Șase muncitori de la Șantierul Naval Damen Galați au câștigat premiul cel mare la campionatul mondial de profil [VIDEO]

0
613

Sudo­rii români sunt cei mai buni din lume! 6 mun­ci­tori de la Şan­ti­e­rul Naval din Gala­ţi au câş­ti­gat Cam­pi­o­na­tul Mondi­al de Sudu­ră, orga­ni­zat în Chi­na. Tine­rii s‑au lup­tat pen­tru locul I cu aproa­pe 400 de sudori din întrea­ga lume.

Tele­vi­ziu­nea de stat chi­ne­ză a pre­zen­tat pe larg ima­gini din tim­pul Cam­pi­o­na­tu­lui mondi­al.

Echi­pa Româ­ni­ei s‑a întors cu tro­fe­ul pe echi­pe, dar și cu mai mul­te meda­lii de aur, argint și bronz, la toa­te cate­go­ri­i­le con­cur­su­lui.

Nu m‑am pre­gă­tit foar­te mult pen­tru pro­ce­de­ul la care am luat locul I, cel mult două săp­tămâni”, spu­ne Andrei Broas­că, din echi­pa Româ­ni­ei.

Mari­us Căl­muc, coor­do­na­to­rul echi­pei: “Au fost des­tul de entu­ziaști să par­ti­ci­pe la o ast­fel de com­pe­ti­ție”.

Tine­rii sudori sunt coop­tați în Cen­trul de cali­fi­ca­re de la Șan­ti­e­rul Naval din Galați încă de pe băn­ci­le șco­lii. Numai cei mai buni sunt apoi anga­jați. Pot avan­sa rapid și ajung să obți­nă sala­rii chiar și de 2 mii de euro.

Câști­gă­to­rii Cam­pi­o­na­tu­lui Mondi­al de sudu­ră au fost pre­mi­ați și de con­du­ce­rea șan­ti­e­ru­lui naval, la reve­ni­rea în țară. Au pri­mit bonu­suri sala­ri­a­le și au fost avan­sați în cate­go­ria de cali­fi­ca­re. (sur­sa: stiri.tvr.ro).

Citi­ti si: viata-libera.ro/tinerii-sudori-de-la-damen-galati-cei-mai-buni-din-lume


Man­ga­lia News, 28.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply