ARCA TV,
Televiziunea românilor de pretutindeni,
într‑o nouă prezentare! [VIDEO]

0
407

Vă invi­tăm să vizio­nați site-ul Arca TV, într‑o nouă pre­zen­ta­re.

Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni!

De la înce­put, Împre­u­nă! Man­ga­lia News, lân­gă Arca­TV

Feli­ci­tări, rea­li­za­to­ru­lui de tele­vi­ziu­ne Lucian Bla­ga, CEO Arca TV, pen­tru noua față a site-ului! Bra­vo, Lucian! Arca TV este tele­vi­ziu­nea care ne uneș­te pe toți româ­nii, ori­un­de ne-am afla pe minu­na­ta pla­ne­tă albas­tră, care devi­ne din ce în ce mai mică…

ARCA TV (Asso­ci­a­tion of the Roma­nian Com­mu­ni­ti­es Abroad) este o plat­for­mă de comu­ni­ca­re TV, al cărei sediu prin­ci­pal se află în Hous­ton, Texas, Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii.

Din Man­ga­lia, de la Marea noas­tră cea mare, vă îmbră­ți­șăm cu drag și vă invi­tăm ori­când pe la noi! (Prof. Tra­ian Lupu, coor­do­na­tor pro­gra­me Man­ga­lia News).


Man­ga­lia News, par­te­ner media în Pro­iec­tul Arca TV, Hous­ton, Texas, USA.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply