Anton-Traian Antoniadis: RESPECT, ROMANIA! [Foto/VIDEO]

0
439

Anton-Tra­ian Anto­ni­a­dis: RESPECT, ROMANIA!

In cli­pul video de mai jos, ple­ca­rea aero­na­ve­lor for­te­lor nava­le roma­ne spre locul dez­as­tru­lui. Arma­ta Româ­ni­ei în spri­ji­nul for­țe­lor de inter­ven­ție la dez­as­tre în Gre­cia.

În aces­te momen­te, din Baza 90 Trans­port Aeri­an, aero­na­ve­le For­țe­lor Aerie­ne Româ­ne și cei apro­xi­ma­tiv 20 de mili­tari — mem­bri ai echi­pa­je­lor și per­so­nal auxi­li­ar — deco­lea­ză spre Gre­cia.

Aero­na­va C‑27 J Spar­tan, con­fi­gu­ra­tă pen­tru stin­ge­rea incen­di­i­lor, pre­cum și aero­na­va C‑130 Her­cu­les, pen­tru spri­jin logis­tic, sunt puse la dis­po­zi­ție de Minis­te­rul Apă­ră­rii Națio­na­le în cadrul meca­nis­mu­lui de pro­tec­ție civi­lă al Uniu­nii Euro­pe­ne care coor­do­nea­ză răs­pun­sul la dez­as­tre­le natu­ra­le și pro­vo­ca­te de om la nive­lul UE, per­mițând acor­da­rea asis­ten­ței coor­do­na­te, efi­ca­ce și rapi­de în spri­ji­nul popu­la­ți­i­lor afec­ta­te.

Ο Ρουμανικός στρατός στο πλευρό των δυνάμεων αντιμετώπισης καταστροφών στην Ελλάδα.
Αυτη την στιγμή, η βάση της Πολεμικής Αεροπορίας 90, το αεροσκάφος της Ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας και τα περίπου 20 μέλη του πληρώματος και τα βοηθητικά συνεργεία — απογειώνονται προς Ελλάδα.
Τα πυροσβεστικά αεροσκάφη C‑27 J Spar­tan καθώς και το αεροσκάφος C‑130 Her­cu­les για υλικοτεχνική υποστήριξη παρέχονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ που συντονίζει την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, ή που προκαλούνται και από ανθρωπο, ώστε να παρέχεται συντονισμένη, αποτελεσματική και ταχεία βοήθεια στους πληγέντες πληθυσμούς

Roma­nia offe­red help to Gre­e­ce. God be with you, sol­di­ers! God bless Gre­e­ce!


Man­ga­lia News, 26.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply