Alpha Media: Copiii din comuna 23 August își pot petrece timpul liber la ‘Școala de vară 2018’ [VIDEO]

0
966

Alpha Media: Copi­ii din comu­na 23 August au nume­roa­se alter­na­ti­ve de petre­ce­re a tim­pu­lui liber, în vacan­ța de vară. Totul este posi­bil, în cadrul pro­iec­tu­lui „Școa­la de vară 2018”.

Ele­vii au oca­zia de a prac­ti­ca tenis de masă, tenis de câmp și fotbal, pot par­ti­ci­pa la ore de pre­gă­ti­re supli­men­ta­ră, la tabe­re și acti­vi­tăți edu­ca­ti­ve non-for­ma­le pe pla­jă. De ase­me­nea, au loc cur­suri gra­tu­i­te de Navo­mo­de­le, Astro­no­mie, Aero­mo­de­le, Fizi­că apli­ca­tă, Robo­ti­că, Elec­tro­ni­că și mul­te alte­le.

Înscri­eri se pot face pe adre­sa de e‑mail: [email protected]


Man­ga­lia News, 03.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply