Alexandra Stan, premiată în Liban pentru cariera internațională de succes, va cânta astă seară la NEVERSEA

0
376

Pe lan­ga fap­tul ca sin­gle-ul “Miami” pe care il can­ta ala­turi de Manu­el Riva se afla pe pri­mul loc in topul Media Forest din Roma­nia si in top 10 Bill­bo­ard Dan­ce Chart, Ale­xan­dra Stan a fost pre­mi­a­ta pen­tru carie­ra de suc­ces la eve­ni­men­tul BIAF (Bei­rut Inter­na­tio­nal Awar­ds Fes­ti­vals) de wee­kend-ul tre­cut din Liban.

Per­so­na­li­tati din tari­le ara­be, artisti inter­na­tio­nali, prin­tre care ii amin­tim pe Ale­xan­dra Stan si Fay­dee, dar si acto­rii turci Halit Ergenc si Ber­gu­zar Korel din Suley­man Mag­ni­fi­cul si 1001 de nopti, plus jur­na­lis­ta Rula Jebre­al au par­ti­ci­pat si au fost pre­mi­ati la eve­ni­men­tul care a sar­ba­to­rit muzi­ca, ser­vi­ci­i­le uma­ni­ta­re, cul­tu­ra si arta in gene­ral.

Ale­xan­dra Stan a des­chis eve­ni­men­tul prin­tr-un con­cert, urmand ca mai apoi sa urce pe sce­na pen­tru a‑i fi inma­nat pre­mi­ul pen­tru carie­ra inter­na­tio­na­la de suc­ces.

Eve­ni­men­tul a fost sus­ti­nut de catre prim minis­trul Liba­nu­lui, Saad Hariri, care a inma­nat in cadrul fes­ti­vi­ta­tii 40 de bur­se sco­la­re.

Dupa par­ti­ci­pa­rea la BIAF, Ale­xan­dra Stan se pre­ga­tes­te sa urce joi, 5 iulie, pe sce­na fes­ti­va­lu­lui Never­sea, unde can­ta imnul ala­turi de Manu­el Riva.


Man­ga­lia News, Joi, 5 iulie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply