AJUTĂM POPORUL GREC! Unde se pot face DONAȚII

0
469

MESAJE PRIMITE ÎN ACESTE ZILE:

SOLIDARI CU SINISTRAȚII DIN GRECIA! Cen­tre­le din Con­stan­ta unde se pot face DONATII https://goo.gl/YpgCwJ [Man­ga­lia News].
Uniu­nea Ele­nă din Roma­nia, Comu­ni­ta­tea Ele­nă Elpis Con­stan­ta, in par­te­ne­ri­at cu Cru­cea Rosie Sucur­sa­la Con­stan­ta anun­ta pe aceas­ta cale ca, ince­pand de Vineri, 27 iulie 2018, va pre­lua dona­ti­i­le facu­te de ceta­te­ni si fir­me, in spri­ji­nul sinis­tra­ti­lor din zona Atti­ka a Gre­ci­ei, zona greu incer­ca­ta in urma dez­as­tru­lui natu­ral pro­dus de incen­dii. Pen­tru aces­ta, sunt des­chi­se două cen­tre de pri­mi­re in Con­stan­ta:

  • unul, situ­at pe Stra­da Ste­fan cel Mare, Nr. 85 (lan­ga Poli­cli­ni­ca cu pla­ta), iar cel de al doi­lea,
  • la sedi­ul Cru­cii Rosii, Sucur­sa­la Con­stan­ta, Stra­da Con­stan­tin Bra­tes­cu, Nr.71.

Dona­ti­i­le pot con­sta în:

Lap­te UHT, pan­sa­men­te, fașe medi­ci­na­le, ungu­en­te, pra­furi si medi­ca­men­te pen­tru tra­ta­rea arsu­ri­lor, pica­turi pen­tru ochi, deter­gen­ti si dez­in­fec­tan­ti medi­ci­nali, mate­ri­a­le de con­struc­tie, unel­te folo­si­te in con­struc­tii, manu­si medi­ci­na­le, ali­men­te nepe­ri­sa­bi­le.

Ruga­min­tea este ca ter­me­nul de garan­tie sa fie de cel putin 3 luni pen­tru ali­men­te si cel putin 6 luni pen­tru pro­du­se­le medi­ca­le, alt­fel nepu­tand fi pri­mi­te.

Cen­tre­le de pri­mi­re vor fi des­chi­se de Luni pana Sam­ba­ta, intre ore­le 10.00 si 19.00, urmand ca Dumi­ni­ca sa fie inchi­se.

Colec­ta­rea se va face pana la data de 10 august 2018.

Va mul­tu­mim pen­tru spri­ji­nul si aju­to­rul acor­dat seme­ni­lor in sufe­rin­ta.

Anton-Tra­ian Anto­ni­a­dis,

Pre­se­din­te, Comu­ni­ta­tea Ele­nă Elpis.

Car­men Lun­gu,

Pre­se­din­te, Cru­cea Rosie, Sucur­sa­la Con­stan­ta.

Dragos-Gabriel Zisopol,
Deputat — Uniunea Elena din Romania.

Hai­deți SĂ DISTRIBUIM aces­te mesa­je de sus­ți­ne­re și SĂ DONĂM, pen­tru pri­e­te­nii din Gre­cia!


Man­ga­lia News, Vineri, 27.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply