Acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 12 iulie 2018

0
125

Acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din  data de joi, 12 iulie 2018:

I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă.

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii şi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019.

3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea anexei la Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție.

4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.

5. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind compensarea unor creanțe reciproce între statul român și persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietății.

II. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţele Vâlcea şi Botoşani, pentru modificarea punctului 16 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 479/2018 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afactate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţele Bacău, Botoşani, Buzău, Covasna, Dâmboviţa şi Neamţ, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de administrare a ajutoarelor umanitare din rezervele de stat.

2. HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

3. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru imobilul aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de jandarmi Judeţean Constanţa (U.M.0406 Constanţa).

4. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.9/2018 privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc”, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia.

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei.

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Naţională a Uraniului S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei.

7. HOTĂRÂRE privind unele măsuri la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

8. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale ”Aeroporturi-Bucureşti”-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

9. HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei ”Telefonul Copilului”, ca fiind de utilitate publică.

10. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a XXIX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Băile Felix, la 26 aprilie 2018 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003.

11. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ”Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Jiu, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării.

12. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ”Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Mureş, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării.

13. HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

14. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2018 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului.

15. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului Naţional de Acţiune la Radon.

16. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2018 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public.

17. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Consolidare, reabilitare termică şi modernizare corp C 1, sediu I.G.S.U”, realizat prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I”-S.A.

18. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil-construcţie şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ pentru Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bicaz.

19. HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani.

20. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Căşeiu, judeţul Cluj.

21. HOTĂRÂRE pentru stabilirea bugetului de implementare a Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2018-2019, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018.

22. HOTĂRÂRE privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a 2018 și la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018.

23. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Apelor și Pădurilor pe anul 2018 din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, în vederea înlăturării efectelor calamităților naturale pentru obiectivul de investiții “Amenajare râu Cracău la Slobozia, județul Neamț”.

24. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale. (Mai mult, pe gov.ro/ro).


LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele