DAMEN SHIPYARDS GROUP ASSUMES OPERATIONAL CONTROL AT MANGALIA SHIPYARD

0
1424

farmec.ro

DAMEN SHIPYARDS GROUP PREIA CONTROLUL OPERAȚIONAL AL ȘANTIERULUI NAVAL MANGALIA.

23 July 2018. To signify its first day of operations at Damen Shipyards Mangalia in Romania, Damen held a modest ceremony at the yard on Monday, July 23rd. The celebrations mark Damen’s successful completion of the transaction with Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) for the Mangalia shipyard, formerly known as Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI). The yard, which will be renamed Damen Shipyards Mangalia, will be operated as a joint venture with the Romanian Government. Damen will assume operational control.

The yard is located on the Black Sea coast, has three drydocks with a total length of 982 metres and 1.6 kilometres of berthing space. The docks, with a width of 48 and 60 metres, will provide Damen with capacity to cater for larger maritime vessels and structures. As such, this move represents a strategic complement to Damen’s current shipyard portfolio, with the possibility for the construction and conversion of larger, high-end, and complex ferries, offshore construction vessels, etc. The yard’s total area of approximately 1 million m2 makes it the largest yard in the Damen Shipyards Group.

The celebration introduced the Damen Shipyards Mangalia management team under the leadership of managing director Chris Groninger to the yard’s employees.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Speaking at the event Damen Shipyards Group executive board member Mr. Eggink, CFO, said, “We will face a challenging period, considering the yard’s current condition. However, with the full support of the Romanian Government, 2MMS, the shipyard’s experienced workforce, and the local community, Damen aims to restore the financial health of the yard, stabilize employment and pursue fitting commercial opportunities internationally that will contribute to rebuilding activity levels. In the meantime, Damen will facilitate a smooth transition and keep talented and skilled resources meaningfully employed.”

According to the newly appointed managing director of Damen Shipyards Mangalia, Mr. Groninger, “The impressive shipyard facilities and in-depth shipbuilding knowledge and craftsmanship in Mangalia, in combination with the design and commercial power of Damen, should position the venture for a successful future.”

Strong presence

Damen’s commitment to the Romanian shipbuilding industry is well established. The company has owned and operated Damen Shipyards Galati since 1999. This yard has been responsible for some of the group’s most significant vessel deliveries in recent years.

The commencement of operations at Damen Shipyards Mangalia also indicates the strength and geographical scope of Damen’s global network of shipbuilding and repair yards.


Pentru a face cunoscută prima sa zi de operare a Şantierului Naval Damen Mangalia din România, Grupul Damen a organizat o mică ceremonie festivă la șantier în data de luni, 23 iulie. Festivitatea marchează finalizarea cu succes de către Damen a tranzacţiei cu Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) vizând șantierul naval din Mangalia, cunoscut anterior sub numele de Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI). Şantierul, care se va redenumi Damen Shipyards Mangalia / Şantierul Naval Damen Mangalia, va funcţiona ca un joint venture, împreună cu autorităţile române. Damen va prelua controlul operaţional.

Şantierul se află pe malul Mării Negre, dispune de trei docuri având o lungime totală de 982 de metri și un spaţiu de andocare ce se întinde pe 1.6 kilometri. Docurile, cu o lăţime de 48 și 60 de metri, vor asigura grupului Damen capacitatea de a aborda nave și structuri maritime de mari dimensiuni. Ca atare, această tranzacţie constituie o extindere strategică a portofoliului actual de șantiere Damen, cu posibilitatea de construire și conversie a navelor complexe de mari dimensiuni de tip feribot de ultimă generaţie dar și a celor de tip offshore, etc. Suprafaţa totală a șantierului de aproximativ 1 milion m2face ca acesta să devină cel mai mare șantier din cadrul Grupului Damen.

La festivitate vor fi prezentaţi angajaţilor membrii echipei de conducere a Şantierului Naval Damen Mangalia sub conducerea directorului general, Chris Groninger.

Adresându-se celor prezenţi la eveniment, Dl. Eggink, CFO și membru al bordului executiv al Damen Shipyards Group a declarat, “Ne vom confrunta cu o perioadă provocatoare, dacă avem în vedere situaţia actuală a șantierului. Cu toate acestea, având întregul sprijin al Guvernului României, al 2MMS, și cel al forţei de muncă experimentate din șantier dar și al comunităţii locale, Damen își propune să redreseze sănătatea financiară a șantierului, să stabilizeze situaţia personalului și să urmărească asigurarea de oportunităţi comerciale internaţionale care să contribuie la refacerea activităţii șantierului. Īntre timp, Damen va facilita o tranziţie lină și va menţine resursele de personal talentat și calificat angajat în mod judicios.”

Conform noului director general al Şantierului Naval Damen Mangalia, Dl. Groninger, “Facilităţile impresionante ale șantierului precum și temeinicele cunoștinţe și măiestria celor din Mangalia, în combinaţie cu conceptul și puterea comercială a Grupului Damen, vor asigura societăţii mixte un viitor de succes.”

Prezenţă puternică

Angajamentul Damen în industria română a construcţiilor de nave este bine cunoscut. Grupul deţine și operează Şantierul Naval Damen din Galaţi încă din 1999. Şantierul este autorul unora dintre cele mai reprezentative nave livrate de grup în ultimii ani.

Īnceperea operaţiunilor la Şantierul Naval Damen Mangalia constituie de asemenea, un indicator al puterii și sferei geografice în care activează reţeaua globala Damen de șantiere de construcţii și reparaţii nave.


Mangalia News, 23.07.2018. (sursa: https://www.damen.com/).piese-auto-mangalia.roLeave a Reply