ZIUA APELOR LA MANGALIA
Eveniment marinăresc, organizat de Liga Navală Română

0
515

9 IUNIE 2018 — ZIUA APELOR LA MANGALIA

Liga Nava­lă Româ­nă, fili­a­la Man­ga­lia, orga­ni­zea­ză

sâm­bă­tă, 9 iunie 2018, înce­pând cu ore­le 10.00,  

Ziua Ape­lor”, edi­ţia XIII‑a.

Eve­ni­men­tul va avea loc pe fale­za şi pla­ja Man­ga­lia iar la aces­ta vor fi pre­zenţi mari­na­rii mili­tari din uni­tă­ţi­le gar­ni­zoa­nei, elevi de la lice­e­le şi şco­li­le gene­ra­le ale ora­şu­lui, părinţii aces­to­ra, ceta­te­ni ai muni­ci­pi­u­lui, turisti.

Prin orga­ni­za­rea aces­tei acţiuni se doreş­te pro­mo­va­rea cul­tu­rii, obi­ce­iu­ri­lor si tra­di­ţi­i­lor mari­nă­res­ti, pre­cum si edu­ca­rea tine­ri­lor şi locu­i­to­ri­lor muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia în sco­pul acor­da­rii recu­noa­ş­te­rii, apre­ci­e­rii si spri­ji­nu­lui moral mari­na­ri­lor şi lucră­to­ri­lor care acti­vea­za in dome­nii ocu­pa­tio­na­le gene­ra­te de ape.

Cu pri­le­jul aces­tei săr­bă­tori vor avea loc între­ceri mari­nă­reşti şi con­cur­suri.

Câş­ti­ga­to­rii con­cur­su­ri­lor vor fi pre­mi­a­ţi de către orga­ni­za­tori şi spon­sori.

Din pro­gram fac par­te:

- între­ceri mari­nă­reşti: tra­sul la parâ­mă, arun­ca­rea ban­du­lei, fuga în sac, fuga cu oul în lin­gu­ră;

- con­cur­suri spor­ti­ve: cro­sul ele­vi­lor, aler­ga­re pe dis­tan­ta de 100 m, cam­pi­o­nat de şah;

- dese­ne pe asfalt, cu tema­ti­că mari­nă;

- expo­zi­ţie de navo­mo­de­le si demon­stra­ţii de exe­cu­ta­re a nodu­ri­lor mari­nă­reşti.

Vă invi­tăm să fiți ală­tu­ri de noi, în sco­pul susţi­ne­rii copi­i­lor şi tine­ri­lor mili­tari mari­nari care se vor între­ce în con­cur­suri.


Man­ga­lia News, 08.06.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele