VREM O ȘCOALĂ EUROPEANĂ! VREM SALĂ DE SPORT! Desenele și machetele galactienilor VORBESC!

0
908

VREM O ȘCOALĂ EUROPEANĂ! VREM SALĂ DE SPORT!

Dese­ne­le și mache­te­le galac­ti­e­ni­lor VORBESC de la sine:

Dese­ne­le au fost rea­li­za­te de ele­vii Șco­lii Gala Galac­tion, sub îndru­ma­rea prof. Ramo­na Buzea, la gim­na­ziu, și a învă­ță­toa­re­lor de la ciclul pri­mar și cla­se­le pre­gă­ti­toa­re.


Mache­te­le au fost con­fec­țio­na­te de cla­sa Pre­gă­ti­toa­re B, părinți și copii, învă­ță­toa­re Ali­na Nego­i­ță.


Man­ga­lia News, 09.06.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply