VIDEO Cum se distrau românii la Mamaia în vara anului 1964. Imagini rare găsite în arhiva British Pathe

0
435

Vara lui 1964. Cuplu de turi­şti sur­prinşi pe pla­jă Sur­sa: arhi­va Bri­tish Pathe.

Fil­mu­leţul din arhi­va Bri­tish Pathe sur­prin­de momen­te de calm şi rela­xa­re de la Mama­ia, sta­ţiu­nea pe care engle­zii o lau­dă pen­tru kilo­me­trii săi de pla­jă şi nisip fin.

Ima­gi­ni­le redau dis­tra­cţia sim­plă din vara lui 1964: fami­lii intrând în fugă în apă şi jucân­du-se, copii dân­du-se în lea­gă­ne de frân­ghie, ca Tar­zan, tineri făcând muşchi cu exten­so­rul, cupluri tolă­ni­te direct pe nisip, turi­şti stând la cort în cam­ping.

Oame­nii sunt ară­ta­ţi făcând cum­pă­ră­turi de la stan­duri pli­ne de fruc­te şi legu­me, aran­ja­te în pira­mi­da rodu­lui îmbe­lşu­gat — buta­fo­ria cu care ne‑a obi­ş­nu­it regi­mul comu­nist, pen­tru cele­bra­rea datei de 23 august 1944.

Hote­lu­ri­le nou con­stru­i­te (Parc, Suli­na, Lido), spa­ţi­i­le verzi pli­ne cu flori, tro­tu­a­re­le largi şi ale­i­le îngri­ji­te au impre­sio­nat engle­zii care fac recla­mă lito­ra­lu­lui româ­nesc.

Fil­mu­leţul din arhi­va Bri­tish Pathe sur­prin­de momen­te de calm şi rela­xa­re de la Mama­ia, sta­ţiu­nea pe care engle­zii o lau­dă pen­tru kilo­me­trii săi de pla­jă şi nisip fin. Cele­bra emble­mă de la intra­rea în sta­ţiu­ne, din­spre Pes­că­rie, este nouă şi vese­lă, cu pano­uri roşii şi lite­re albe, suple.

Cites­te mai mult: adev.ro/papey2 (Autor: Sin­zia­na Ione­scu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply