URMĂRIRI PE STRĂZILE din MANGALIA: Jandarmii au imobilizat un individ care ieșise recent din închisoare

0
1220

Tot la tâlhă­rii se întoar­ce!

Un tânăr din Galați are o ”slă­bi­ciu­ne” când vine vor­ba de a tâlhări femei, mai ales vâr­st­ni­ce. A fost con­dam­nat, în 2015, la 3 ani de închi­soa­re pen­tru o ase­me­nea fap­tă, dar când a scă­pat de după gra­tii a venit la Man­ga­lia și s‑a rea­pu­cat de trea­bă. Ast­fel, a încer­cat să‑i smul­gă unei femei lăn­ți­șo­rul de aur de la gât. Vic­ti­ma a sesi­zat jan­dar­mii, căro­ra le‑a spus sem­nal­men­te­le indi­vi­du­lui, inclu­siv că are un tatu­aj, iar aceștia l‑au iden­ti­fi­cat numai­de­cât. L‑au aler­gat pe străzi și au reu­șit să‑l imo­bi­li­ze­ze. Anche­ta a fost pre­lu­a­tă de poli­țiști.

Poli­țiș­tii din cadrul Biro­u­lui Inves­ti­ga­ții Cri­mi­na­le al Poli­ți­ei muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, la data de 6 iunie a.c., au pro­bat acti­vi­ta­tea infrac­țio­na­lă a unui tânăr, de 22 de ani, din muni­ci­pi­ul Galați, jude­țul Galați, care ar fi încer­cat să‑i smul­gă unei femei, de 61 de ani, o biju­te­rie de la gât. În acti­vi­ta­tea de urmă­ri­re a aces­tu­ia au fost angre­nați jan­darmi din cadrul I.J.J. Con­stan­ța.

Mai exact, totul s‑a petre­cut pe stra­da Ște­fan cel Mare din Man­ga­lia, când vâr­st­ni­ca s‑a tre­zit ata­ca­tă de un indi­vid, care pre­zen­ta un tatu­aj. A reu­șit să sca­pe de el, iar indi­vi­dul a luat‑o la fugă. Vic­ti­ma a mers repe­de la niș­te jan­darmi, căro­ra le‑a des­cris situ­a­ția și le‑a dat sem­nal­men­te­le celui care a vrut s‑o tâlhă­reas­că. Oame­nii legii nu au stat pe gân­duri și au ple­cat în cău­ta­rea lui. La scurt timp l‑au văzut în com­pa­nia altui tânăr. Cei doi au luat‑o la goa­nă, iar jan­dar­mii s‑au ținut după ei. Au reu­șit să‑i prin­dă, imobilizându‑l pe sus­pect. Este vor­ba des­pre Ionuț Cris­ti­nel Cojo­ca­ru, care a fost reți­nut și pro­pus spre ares­ta­re, el fiind reci­di­vist.

Con­ti­nu­a­rea, în replicaonline.ro, 07.06.2018.


Comu­ni­ca­tul IPJ Con­stan­ta:

Bănu­it de comi­te­rea unei ten­ta­ti­ve la infrac­țiu­nea de tâlhă­rie , reți­nut de poli­țiș­tii con­stăn­țeni

La data de 6 iunie a.c., poli­țiș­tii din cadrul Biro­u­lui Inves­ti­ga­ții Cri­mi­na­le al Poli­ți­ei muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia  au pro­bat acti­vi­ta­tea infrac­țio­na­lă a  unui tânăr, de 22 de ani, din muni­ci­pi­ul Galați, jude­țul Galați, care ar fi încer­cat să‑i smul­gă unei femei, de 61 de ani, o biju­te­rie de la gât. În acti­vi­ta­tea de urmă­ri­re a aces­tu­ia au fost angre­nați jan­darmi din cadrul I.J.J. Con­stan­ța.

Ast­fel, la data de 6 iunie a.c., ora 19.30, poli­țiș­tii con­stăn­țeni l‑au reți­nut pe băr­bat pen­tru 24 de ore, pe bază de ordo­nan­ță, introducându‑l în C.R.A.P. al I.P.J. Con­stan­ța, iar la data de 7 iunie a.c. va fi pre­zen­tat Par­che­tu­lui de pe lân­gă Jude­că­to­ria Man­ga­lia cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele