Teatrul Elisabeta din București mută divertismentul de calitate pe litoral!

0
606

Tea­trul Eli­sa­be­ta din Bucu­res­ti mută diver­tis­men­tul de cali­ta­te pe lito­ral! Come­di­i­le de suc­ces inter­na­tio­nal ce au amu­zat zeci de mii de bucu­reș­te­ni, ajung la Tea­trul de Vară din Jupi­ter!

Da, JOI5 iulie, lansea­ză pri­ma sta­giu­ne esti­va­lă, sta­giu­ne ce va cuprin­de 11 repre­zen­ta­tii ale celor mai de suc­ces pro­duc­ții mar­ca Tea­trul Eli­sa­be­ta.

Com­ple­tea­ză-ți vacan­ța cu umor inte­li­gent și come­dii geni­a­le!

Pro­gra­mul spec­ta­co­le­lor, pe www.TeatrulElisabeta.ro

Rezer­vări și info: 0727.703.703.


Man­ga­lia News, par­te­ner media ofi­ci­al al sta­giu­nii esti­va­le 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply