Teatrul Elisabeta din Bucuresti muta divertismentul de calitate pe litoral! Comedia geniala: “Inca nu, dar o sa fie…”

0
285

Tea­trul Eli­sa­be­ta din Bucu­res­ti muta diver­tis­men­tul de cali­ta­te pe lito­ral! Come­di­i­le de suc­ces inter­na­tio­nal ajung la Tea­trul de Vara din Jupi­ter. Da, come­dia “Mili­o­nul, nepoa­te­le si mili­o­na­ra” da star­tul rase­te­lor cu lacri­mi, JOI, 5 iulie, ora 20:30. Dis­trac­tia si umo­rul inte­li­gent con­ti­nua sam­ba­ta, 7 iulie, ora 20:30, cu o alta come­die geni­a­la: “Inca nu, dar o sa fie…”.

Ade­la Mar­cu­les­cu, Cos­min Sele­si, Moni­ca Davi­des­cu, Ale­xan­dra Vel­ni­ciuc, Vasi­le Calo­fir, Lucian Ghi­mi­si, Mire­la Sto­ian sunt doar cati­va din­tre cei care va vor face seri­le de neu­i­tat. Com­ple­tea­za-ti vacan­ta cu diver­tis­men­tul de cali­ta­te mar­ca Tea­trul Eli­sa­be­ta!

Rez&info: 0727.703.703  www.TeatrulElisabeta.ro


Man­ga­lia News, 29.06.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply