Sindicatul Liber Navalistul
Comunicat al Consiliul Director, despre protestele ce vor fi organizate la Mangalia și București (document)

1
768

Comu­ni­cat: Luni, 04.06.2018, mem­brii Con­si­li­u­lui Direc­tor al SLN au decis sa accep­te
pro­pu­ne­rea Admi­nis­tra­ti­ei de pre­lun­gi­re a peri­oa­dei de nego­ci­e­re colec­ti­va, pana la data de 30 iunie 2018.

De ase­me­nea, deo­a­re­ce nu avem nicio cer­ti­tu­di­ne ca se va fina­li­za tranzac­tia si se va apro­ba con­trac­tul de aso­ci­e­re din­tre SN 2 MAI SA si Damen pana la sfar­si­tul aces­tei luni, s‑a decis dema­ra­rea pro­ce­du­ri­lor de stran­ge­re de sem­na­turi pen­tru orga­ni­za­rea unor actiuni de pro­test in Man­ga­lia, in peri­oa­da 18 – 22 iunie 2018 si la Bucu­res­ti, in peri­oa­da 25 – 29 iunie 2018.

Infor­ma­tii supli­men­ta­re refe­ri­toa­re la data exac­ta, inter­va­lul orar si locul de des­fa­su­ra­re al actiu­ni­lor de pro­test le vom comu­ni­ca ulte­ri­or, dupa cen­tra­li­za­rea tabe­le­lor cu par­ti­ci­pan­tii la pro­test si obti­ne­rea avi­ze­lor pen­tru orga­ni­za­rea adu­na­ri­lor publi­ce.

Facem apel catre toti sala­ri­a­tii SC DMHI SA si SC DMHRM SRL sa se ala­tu­re ini­ti­a­ti­vei sin­di­ca­tu­lui de a orga­ni­za actiu­ni­le de pro­test. Cei care doresc sa par­ti­ci­pe, pot sem­na pe tabe­le­le afla­te la sedi­ul sin­di­ca­tu­lui si la lide­rii de sin­di­cat de sec­tie.

CONSILIUL DIRECTOR AL SLN.

Comu­ni­cat Nava­lis­tul 05_06_2018


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. ” Facem apel catre toti sala­ri­a­tii SC DMHI SA si SC DMHRM SRL sa se ala­tu­re ini­ti­a­ti­vei sin­di­ca­tu­lui de a orga­ni­za actiu­ni­le de pro­test. ”

    anga­ja­tii DMHRM sa vina la pro­test ???? voi nu le nego­ci­ati sala­ri­ul ca nu va per­mi­te legea dar la pro­test legea va per­mi­te sa‑i che­mati ??? sa va vedeti voi inte­re­sul iar sala­ri­i­le celor de la DMHRM raman mici ca nu le puteti voi nego­cia. Pen­tru ce pla­tesc cei de la DMHRM coti­zar­tia la sin­di­cat????

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele