Se deschide la Constanța Târgul de Artă și Antichități “Constanța Revival” #Romania100

0
745

Avem plă­ce­rea de a vă anun­ța fap­tul că, Vineri 29 iunie, la ora 10, va înce­pe  a III‑a edi­ție a Târ­gu­lui de Artă și Anti­chi­tăți “Con­stan­ța Revi­val” #Romania100, un eve­ni­ment dedi­cat Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri.

Târ­gul se va des­fă­șu­ra în peri­oa­da 29 iunie — 19 august, în Pia­ța Ovi­diu (pe ale­ea din par­tea dreap­tă a Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie) din Con­stan­ța. 

 

În sea­ra zilei de Vineri, 29 iunie, la ora 19.00, orga­ni­za­to­rii ofe­ră publi­cu­lui un moment fol­cloric sus­ți­nut de 5 inter­preți dobro­geni: Virginia Cio­ro­ga­ru, Didi Oda­giu, Sori­na Pre­da, Aurel Sava și Nicu Rota­ru.

 

În cadrul aces­tui eve­ni­ment, artiști și colec­țio­nari din toa­tă țara, vor oferi spre vân­za­re o gamă foar­te vari­a­tă de anti­chi­tăți țără­nești, suve­ni­ruri și obiec­te de artă, biju­te­rii hand­ma­de, biju­te­rii de autor, lucrari gra­fi­ce ilus­trand edi­fi­cii isto­ri­ce din Con­stan­ța, biju­te­rii de epo­că, ală­tu­ri de colec­țio­na­bi­le și anti­chi­tăți din toa­te col­țu­ri­le lumii.

Pe par­cur­sul târ­gu­lui, cu spri­ji­nul arti­za­ni­lor din Aso­ci­a­ția Etni­i­lor Meș­te­șu­gă­rești,  vor fi orga­ni­za­te wor­k­shop-uri de olă­rit, pie­lă­rie și meta­lo­plas­tie.

Târ­gul va fi des­chis zil­nic între ore­le 10.00 — 22.00.

Pagi­na Face­bo­ok ofi­ci­a­lă a eve­ni­men­tu­lui:
https://www.facebook.com/ targantichitaticonstanta/


Man­ga­lia News, 28.06.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply