Școala Gimnazială „Gala Galaction”
are cea mai mare medie la Evaluarea Națională, dintre cele 5 școli ale municipiului!

0
914

Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Gala Galac­tion” Man­ga­lia, cea mai bună!

Sta­tis­ti­ci­le Eva­luă­rii Națio­na­le la Man­ga­lia (în urma con­tes­ta­ți­i­lor):

1. Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Gala Galac­tion” are cea mai mare medie a EN, pe toa­tă uni­ta­tea de învă­țământ (din­tre cele 5 școli gim­na­zi­a­le ale muni­ci­pi­u­lui): 7,88, aproa­pe cu 1 PUNCT mai mare decât media urmă­toa­rei uni­tăți de învă­țământ, în acest cla­sa­ment.

2. De la Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Gala Galac­tion” pro­vi­ne ele­vul cu cea mai mare medie, din Man­ga­lia, a EN (media 9,8).

3. Din cele 6 note de 10 obți­nu­te la Lim­ba și lite­ra­tu­ra româ­nă (la nive­lul Man­ga­li­ei), 4 sunt obți­nu­te de elevi de la Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Gala Galac­tion”.

4. Din cele 3 note de 10 obți­nu­te la Mate­ma­ti­că (la nive­lul Man­ga­li­ei), 2 sunt obți­nu­te de elevi de la Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Gala Galac­tion”.

Să fii GALACTIAN înseam­nă PERFORMANȚĂ, SERIOZITATE, SUCCES!

 

Feli­ci­tări, tutu­ror ele­vi­lor și între­gu­lui colec­tiv al cadre­lor didac­ti­ce de la Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Gala Galac­tion”, care dove­desc, încă o dată, că sunt o echi­pă de suc­ces!


Man­ga­lia News, 24.06.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply