SÂNZIENELENOAPTEA CÂND SE DESCHID PORȚILE CERULUI

0
939

În 24 iunie este săr­bă­toa­rea Sân­zie­ne­lor sau Dră­gai­ca. Săr­bă­toa­rea își are ori­gi­nea în cul­tul solar. În aceas­tă zi aveau loc iar­ma­roa­ce și târ­guri, unde tine­rii se întâl­neau în vede­rea căsă­to­ri­ei.

Flo­ri­le cule­se în ziua de Sân­zie­ne, după ce sunt sfin­ți­te, sunt folo­si­te în tra­ta­rea unor boli, sau pen­tru alun­ga­rea rău­lui.

În noap­tea de Sân­zie­ne răsa­re floa­rea albă de feri­gă. Cel care o cule­ge are noroc.

Se spu­ne că cel care mer­ge în noap­tea de Sân­zie­ne, va întâl­ni iele­le care sunt răz­bu­nă­toa­re și aduc ghi­nion.

În Mara­mu­reș, exis­tă tra­di­ția ca să se pună la poar­tă flori gal­be­ne pen­tru fie­ca­re mem­bru al fami­li­ei. Dacă floa­rea se veș­te­jeș­te, per­soa­na se va îmbol­nă­vi sau va muri.

Săr­bă­toa­rea Sân­zie­ne­lor se mai numeș­te și Amuți­tul cucu­lui. Cucul cân­tă doar trei luni pe an, până la săr­bă­toa­rea Sân­zie­ne­lor.

Săr­bă­toa­rea este una sola­ră, iar noap­tea se aprind focuri. În noap­tea de Sân­zie­ne se des­chid por­ți­le ceru­lui și lumea de din­co­lo vine în con­tact cu noi.

În noap­tea dina­in­te de Sân­zie­ne, for­țe­le bene­fi­ce dar și cele ale rău­lui se dez­lăn­țu­ie. Sân­zie­ne­le plu­tesc în aer și pot face minuni sau pot adu­ce neca­zuri.

Con­ti­nu­a­rea, aici: efemeride.ro/sanzienele-noaptea-cand-se-deschid-portile-cerului


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele