România și Bulgaria s‑au înfruntat pe apă, la Poseidon-Balchik International Regatta 2018

0
290

Româ­nia și Bul­ga­ria s‑au înfrun­tat pe apă, la Posei­don-Bal­chik Inter­na­tio­nal Regat­ta 2018!

Spor­ti­vii români au reu­șit să câști­ge pri­me­le pozi­ții pe podi­u­mu­lui Posei­don-Bal­chik Inter­na­tio­nal Regat­ta 2018, la cla­se­le ORC A&B, ORC C, în timp ce spor­ti­vii bul­gari și-au adju­cat pri­me­le pozi­ții la cla­se­le IRC 1 și IRC 2. Com­pe­ti­ția, des­fă­șu­ra­tă în week-endul care a tre­cut (15–18 iunie a.c.) a cuprins două cur­se insho­re, o cur­să cos­ti­e­ră de‑a lun­gul Gol­fu­lui Bal­chik și două cur­se offsho­re: Bal­chik — Cap Kali­a­kra și Bal­chik — Efo­rie Nord.

Cla­sa ORC A&B i‑a adus pe podi­um pe Incog­ni­to (Româ­nia) — locul I, Petra (Bul­ga­ria) — locul al II-lea și Hope (Româ­nia) — locul al III-lea.

Podi­u­mul la cla­sa ORC C a fost ocu­pat în tota­li­ta­te de români: Peli­can Racing — locul I, Jac­k­pot — locul al II-lea și Adria — locul al III-lea.

Spor­ti­vii români nu s‑au înscris și pen­tru cla­se­le IRC așa că, podi­u­mul la IRC 1 și IRC 2 a fost ocu­pat în tota­li­ta­te de spor­ti­vii bul­gari. Ast­fel, la cla­sa IRC 1 cla­sa­men­tul a fost: Petra — locul I, LZ Yach­ting 1991 — locul al II-lea, Blue Magic — locul al III-lea, în timp ce la cla­sa IRC 2, podi­u­mul a fost com­pus din: Kali­na — locul I, Nord Bur­gas — locul al II-lea, Aksha­e­na — locul al III-lea.

La Posei­don-Bal­chik Inter­na­tio­nal Regat­ta 2018 s‑au înscris 46 de ambar­ca­țiuni la cla­se­le ORC și 8 ambar­ca­țiuni la cla­se­le IRC.

Cur­sa Bal­chik-Efo­rie Nord a fost cea mai grea cur­să din con­curs, cu o dis­tan­ță de aproa­pe 50 de mile mari­ne și con­di­ții difi­ci­le de vânt (rotiri, vânt slab, furt­u­nă).

Posei­don-Bal­chik Inter­na­tio­nal Regat­ta 2018 repre­zin­tă pri­ma eta­pă din Cupa Româ­ni­ei Alpha Bank 2018, for­ma­tă din cinci com­pe­ti­ții și tot pri­ma din Tro­fe­ul Bla­ck Sea Sai­ling 2018, care cuprin­de două con­cur­suri. Urmă­toa­rea regat­ta de bărci mari, Regat­ta Zia­rul Finan­ci­ar, (a doua eta­pă din Cupa Româ­ni­ei Alpha Bank 2018) se va des­fă­șu­ra în peri­oa­da 6–8 iulie și va putea fi urmă­ri­tă de iubi­to­rii spor­tu­lui cu vele în zone­le de fale­ză și pla­jă Man­ga­lia, Saturn.


Man­ga­lia News, 21.06.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele