Rezultate Evaluare Națională 2018. CAPACITATE. Ce note au obţinut elevii

0
691
Booking.com

Rezul­ta­te Eva­lu­a­re Natio­na­la 2018. Absol­ven­ții cla­se­lor a VIII‑a au sus­ți­nut în aceas­tă săp­tămâ­nă exa­me­nul de Eva­lu­a­re Națio­na­lă 2017. Rezul­ta­te­le pro­be­lor sunt făcu­te publi­ce de Edu.ro, marți, 19 iunie.  

Eva­lu­a­rea Națio­na­lă 2018 a înce­put luni, 11 iunie, cu pro­ba la Lim­ba Româ­nă. A urmat o zi de pau­ză, după care mier­curi, 13iunie, Eva­lu­a­rea Națio­na­lă a con­ti­nu­at cu pro­ba la mate­ma­ti­că. Joi a avut loc ulti­ma pro­bă, cea de lim­bă mater­nă.

REZULTATE Eva­lu­a­re Națio­na­lă 2017: Rezul­ta­te­le sunt afi­șa­te marți, 19 iunie, pe evaluare.edu.ro, iar în ace­eași zi se pot depu­ne con­tes­ta­ții în inter­va­lul orar 14:00 — 19:00. Rezul­ta­te­le fina­le vor fi afi­șa­te pe 23 iunie.

Rezul­ta­te Eva­lu­a­re Natio­na­la 2018 Con­stan­ta

Rezul­ta­te­le la Eva­lu­a­rea Națio­na­lă 2018. Cum faci con­tes­ta­ție.
Pen­tru a depu­ne con­tes­ta­ţie pen­tru nota la Eva­lu­a­rea Naţio­na­lă, ele­vii tre­bu­ie să com­ple­te­ze o cere­re adre­sa­tă preşe­din­te­lui comi­si­ei de con­tes­ta­ţii în care vor cere ree­xa­mi­na­rea lucră­rii.

Con­ti­nu­a­rea arti­co­lu­lui, aici.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele