RESTRICŢII pe Podul Agigea! ALTE lucrări de reparaţii!

0
366

Cir­cu­la­ţia ruti­e­ră pe podul Agi­gea va fi res­tri­cţio­na­tă, joi, pe ban­da 1 afe­ren­tă sen­su­lui de depla­sa­re Con­stanţa — Agi­gea, res­pec­tiv Agi­gea — Con­stanţa, în inter­va­lul orar 9:00 — 16:00, în vede­rea exe­cu­ţi­ei de lucrări de repa­ra­ţii beton la pilo­nul cen­tral al podu­lui, a rea­min­tit, mier­curi, Com­pa­nia Naţio­na­lă de Admi­nis­tra­re a Infras­truc­tu­rii Ruti­e­re (CNAIR).

Astăzi, 06.06.2018, până la ora 16:00, cir­cu­la­ţia ruti­e­ră este res­tri­cţio­na­tă pe ben­zi­le cen­tra­le afe­ren­te podu­lui Agi­gea. De ase­me­nea, mâi­ne, 07.06.2018, în inter­va­lul orar 09:00 — 16:00, va fi res­tri­cţio­na­tă cir­cu­la­ţia ruti­e­ră pe ban­da 1, afe­ren­tă sen­su­lui de depla­sa­re Con­stanţa — Agi­gea, res­pec­tiv Agi­gea-Con­stanţa. Aces­te res­tri­cţii sunt insti­tu­i­te în vede­rea exe­cu­ţi­ei de lucrări de repa­ra­ţii beton la pilo­nul cen­tral al podu­lui”, spu­ne CNAIR, într-un comu­ni­cat.

De ase­me­nea, în vede­rea demon­tă­rii tune­lu­lui de pro­te­cţie, cir­cu­la­ţia ruti­e­ră pe pod va închi­să pen­tru toa­te cate­go­ri­i­le de auto­ve­hi­cu­le în nopţi­le de: 12.06.2018, ora 22:00 — 13.06.2018, ora 6:00, 13.06.2018, ora 22:00 — 14.06.2018, ora 6:00, şi 14.06.2018, ora 22:00 — 15.06.2018, ora 6:00.

Pe peri­oa­da închi­de­rii cir­cu­la­ţi­ei, tra­fi­cul ruti­er pen­tru toa­te cate­go­ri­i­le de auto­ve­hi­cu­le se va desfă­şu­ra pe ruta: Nod Ruti­er A4 (inter­se­cţie cu DN 39), Agi­gea — A4 (intra­re Port Con­stanţa Sud) — Podul nou pes­te Canal Dună­re Marea Nea­gra — Bre­tea Acces la DN 39 (Efo­rie Nord — Agi­gea) — DN 38 (Agi­gea — Negru Vodă). (sur­sa: replicaonline.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele