PROTEST la Mangalia! Angajații din Șantierul Naval DMHI, gata să iasă în stradă!

1
1472

Anga­ja­ții din Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia (DMHI) se pre­gă­tesc să iasă în stra­dă. Lide­rul Sin­di­ca­tu­lui Liber „Nava­lis­tul” a depus, vineri, 15 iunie a.c., la Pri­mă­ria Man­ga­lia, decla­ra­ția pre­a­la­bi­lă prin care adu­ce la cunoș­tin­ță orga­ni­za­rea unui pro­test.

Aces­ta se va des­fă­șu­ra mier­curi, 20 iunie a.c., în inter­va­lul orar 17,30 – 20,00, în Pia­ța Repu­bli­cii, în fața Casei de Cul­tu­ră Man­ga­lia. Potri­vit lide­ru­lui de sin­di­cat, sunt aștep­tați să par­ti­ci­pe pes­te 600 de mem­bri de sin­di­cat, căro­ra li se vor ală­tu­ra, foar­te pro­ba­bil, și mem­bri ai comu­ni­tă­ții loca­le.

Pro­tes­tul este orga­ni­zat în con­tex­tul în care, nici până la aceas­tă dată, tranzac­ția din­tre Minis­te­rul Eco­no­mi­ei și fir­ma olan­de­ză Damen, pen­tru pre­lu­a­rea șan­ti­e­ru­lui nu a fost sem­na­tă. În peri­oa­da 21 – 22 iunie urmea­ză să aibă loc o ședin­ță AGA, în cadrul căre­ia se așteap­tă apro­ba­rea con­trac­tu­lui de aso­ci­e­re mix­tă româ­no – olan­de­ză. În acest nou par­te­ne­ri­at, Româ­nia ar urma să deți­nă pache­tul majo­ri­tar de 51% acțiuni, iar Damen 49% acțiuni.

F.B, replicaonline.ro, vineri, 15.06.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele