Polaris M. Holding demarează JOI, 7 iunie, o nouă acțiune de combatere aviochimică a dăunătorilor și insectelor

0
247

⚠ În aten­ția seri­ci­cul­to­ri­lor și api­cul­to­ri­lor de pe raza Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia și a sta­țiu­ni­lor afe­ren­te ⚠

Joi, 07.06.2018, în inter­va­lul 06:00–11:00, S.C. Pola­ris M. Hol­ding S.R.L. dema­rea­ză o nouă acțiu­ne de com­ba­te­re avi­o­chi­mi­că a dău­nă­to­ri­lor și insec­te­lor! 

(A comu­ni­cat ing. Flo­rin Jia­nu, direc­tor S.C. Pola­ris M. Hol­ding S.R.L Man­ga­lia).


O nouă dez­in­sec­ție aeri­a­nă, în Man­ga­lia și sta­țiuni

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia anun­ță acțiu­nea de com­ba­te­re avi­o­chi­mi­că a dău­nă­to­ri­lor și insec­te­lor, care va avea loc, joi, 7 iunie, în inter­va­lul orar 06:00 ‑11:00. Ope­ra­ţiu­nea de dez­in­se­cţie pe calea aeru­lui va fi dema­ra­tă de fir­ma de salu­bri­za­re „Pola­ris”, care va tra­ta toa­te zone­le şi spa­ţi­i­le verzi din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia şi sta­ţiu­ni­le afe­ren­te. Un avion uti­li­tar va împră­ş­tia insec­ti­cid de tipul „K’OTHRINE PROFI EC250″, sub­stanţă avi­za­tă de Inspec­to­ra­tul de Sănă­ta­te Publi­că Bucu­reşti. Cu aceas­tă oca­zie, repre­zen­tanţii Pri­mă­ri­ei înş­ti­inţea­ză api­cul­to­rii şi seri­ci­cul­to­rii din loca­li­ta­te şi sta­ţiuni să îşi pro­te­je­ze fami­li­i­le de albi­ne şi cres­că­to­ri­i­le de viermi de măta­se de sub­stanţe­le insec­ti­ci­de dis­tri­bu­i­te în toa­te zone­le verzi ale dome­ni­u­lui public. În cazul în care con­di­ţi­i­le meteo sunt nefa­vo­ra­bi­le (ploa­ie, vânt puter­nic, etc.) acţiu­nea se amâ­nă şi se va desfă­şu­ra la o dată ulte­ri­oa­ră care va fi anun­ța­tă în timp util. (Comu­ni­cat pri­mit de la biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Man­ga­lia News, 06.06.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele