O ORĂ! DUPĂ O ORĂ VINE SALVAREA DIN MANGALIA, LA O URGENȚĂ ÎN COLONIȘTI!

0
2603
Booking.com

”După PATRU APELURI dis­pe­ra­te la 112, (am sunat la 22:06 și a venit la 22:54!), în sfâr­șit, a venit Sal­va­rea să‑l ia pe tata, bol­nav, cu febră mare, să‑l ducă la Spi­ta­lul din Man­ga­lia. (Febră mare, fri­soa­ne, insu­fi­cien­ță res­pi­ra­to­rie și ame­țeli). Mi-au spus că toa­te ambu­lan­țe­le erau la soli­ci­ta­re, dar mi se pare mult prea mult 1 oră, să aștepți după o Sal­va­re… Mă refer strict la ser­vi­ci­ul de Ambu­lan­ță. La Urgen­ță, medi­cii și asis­ten­te­le s‑au pur­tat foar­te bine, cu toa­te că erau obo­siți, de dimi­nea­ță, în tură de 24 de ore. Au fost super. Le mul­țu­mim pen­tru tot ceea ce fac”. (C.G). 

N.red: Ce expli­ca­ții au cei care ar tre­bui să asi­gu­re toa­te con­di­ți­i­le pen­tru buna func­țio­na­re a Ambu­lan­ței, acest ser­vi­ciu de atâ­tea ori vital? Spi­ta­lul? Pri­mă­ria? Con­si­li­ul Local? Ne aude cine­va?? Ambu­lan­ța Man­ga­lia nu se poa­te dota cu mai mul­te mașini?


Man­ga­lia News, 08.06.2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele