Nike a pus imaginea Simonei Halep pe o clădire din centrul New York-ului

0
456

TELEGRAF Onli­ne: Simo­na Halep este prin­ci­pa­lul subiect de dis­cu­ţie în spor­tul mondi­al. Con­stăn­țean­ca face furori chiar şi în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, aco­lo unde foto­gra­fia ei a fost pusă pe o clă­di­re din Madi­son Squ­a­re Gar­den.

Simo­na Halep a reu­şit, în sfârşit, să îşi înde­pli­neas­că visul. Sâm­bă­tă, în fina­la Roland Gar­ros, nr. 1 mondi­al a învins‑o pe Sloa­ne Ste­phens, scor 2–1 la seturi (3–6, 6–4, 6–1), iar Nike a decis că este momen­tul să cele­bre­ze reu­şi­ta într-un mod spec­ta­cu­los. A închi­ri­at un panou în cen­trul New York-ului,în Madi­son Squ­a­re Gar­den, unde au afi­şat o foto­gra­fie imen­să cu momen­tul de bucu­rie al Simo­nei.

Dumi­tru Hără­dău a decla­rat că Ion Ţir­i­ac s‑a impli­cat şi el în dis­cu­ţi­i­le din­tre Simo­na şi spon­so­rul ei, Nike, jucând un rol impor­tant în sem­na­rea con­trac­tu­lui:

Fără Ţir­i­ac, ea nu făcea con­tract în valoa­re de două mili­oa­ne de euro cu Nike! Şti­ţi cum s‑a întâm­plat? Ţir­i­ac a tri­mis un avion par­ti­cu­lar în SUA pen­tru a‑i adu­ce la Bucu­reşti pe repre­zen­tanţii de la Nike. Întâl­ni­rea a avut loc la clu­bul Ste­ja­rii. Au intrat ăia aco­lo, nu şti­au pe unde sunt şi au rămas impre­sio­na­ţi de ce au văzut. Cre­deţi că se putea face un con­tract, chiar şi pen­tru Simo­na, dacă nu era Ţir­i­ac, ace­la­şi om care a făcut con­trac­te­le pen­tru Boris Bec­ker şi pen­tru alţii? Halep are în spa­te cea mai bună echi­pă, dar cel mai impor­tant rol îl are Ţir­i­ac”. (sur­sa: telegrafonline.ro, 11.06.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele