Musulmanii din România sărbătoresc Ramazan Bairamul

0
463

Edi­ția de Sud: Cei apro­xi­ma­tiv 100.000 de cre­din­cioşi de con­fe­siu­ne isla­mi­că din Româ­nia săr­bă­to­resc, înce­pând de azi, timp de trei zile, Rama­zan Bai­ra­mul, care mar­chea­ză sfârşi­tul celor 30 de zile de post aspru, în care nu au avut voie să mănân­ce sau să bea apă de la răsă­ri­tul soa­re­lui şi până la apus.

Sunt trei zile de bucu­rie, de săr­bă­toa­re cu frip­turi de vită şi oaie şi foar­te mul­te dul­ciuri – bacla­va­le, sara­i­lii, fruc­te gla­sa­te, şube­rek, gean­tâk şi mul­te altele.

După închei­rea pos­tu­lui, în cele trei zile de Rama­zan Bayram, copi­ii merg din casă în casă, îşi ara­tă res­pec­tul faţă de fami­li­i­le musul­ma­ne, săru­tând mâi­ni­le gaz­de­lor, pri­mind o mulţi­me de dul­ciuri. Atât cei cu dare de mână, dar şi musul­ma­nii sim­pli ofe­ră săra­ci­lor mân­ca­re. Vâr­st­ni­cii merg în fie­ca­re zi la cimi­tir, unde citesc din Coran, la mor­min­te­le apro­pi­a­ţi­lor, rugân­du-se pen­tru sufle­te­le lor“, spu­ne hogea Halil Ismet, de la gea­mia „Esma­han Sultan“.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply