MC Ball, cu trei echipe în Competiția Națională de Baby și Mini baschet ce se desfășoară la Mangalia!

0
605

Clu­bul nos­tru va par­ti­ci­pa şi în acest an cu trei echi­pe în com­pe­ti­ţia naţio­na­lă orga­ni­za­tă de Fede­ra­ţia Româ­nă de Bas­chet, la Man­ga­lia: o echi­pă la Baby şi două echi­pe la Mini bas­chet.
Com­pe­ti­ția se va desfă­şu­ra pe o peri­oa­dă de două săp­tămâni şi va debu­ta luni, 25 iunie, cu sec­țiu­nea de Baby bas­chet (sub 10 ani), unde am obţi­nut anul tre­cut titlul de vice­cam­pi­oa­nă.

În com­pe­ti­ţie s‑au înscris la secţiu­nea mas­culin: 98 echi­pe la Baby şi 84 echi­pe la Mini bas­chet.

O să reve­nim pe par­cur­sul com­pe­ti­ți­ei cu infor­ma­ţii des­pre pro­gra­mul şi desfă­şu­ra­rea meciu­ri­lor.

Vă aştep­tăm să ne susţi­neţi şi le dorim mult suc­ces spor­ti­vi­lor noş­tri! (MC BALL).


Man­ga­lia News, 25.06.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply