MC BALL — Campioni la Cupa „SB CUP VARNA”! Trei meciuri, TREI VICTORII, cu STAR BASKET VARNA, DELFINUL BURGAS şi UNSTOPPABLE DOBRICH!

0
566

MC Ball — Cam­pi­oni la Cupa „SB CUP VARNA”!

Echi­pa noas­tră a ter­mi­nat pe Locul I la tur­ne­ul de mini­bas­chet de la Var­na, orga­ni­zat de STAR BASKET ACADEMY Bul­ga­ria, cu trei vic­to­rii din trei meciuri juca­te. Spor­ti­vii noş­tri au tra­tat meciu­ri­le cu maxi­mă seri­o­zi­ta­te şi au obţi­nut rezul­ta­te foar­te bune împo­tri­va celor­la­te echi­pe par­ti­ci­pan­te: STAR BASKET VARNA, DELFINUL BURGAS şi UNSTOPPABLE DOBRICH.

Din lotul nos­tru au făcut par­te urmă­to­rii spor­tivi:

CĂLINŢARU MIHAI,
CĂLINŢARU ANDREI,
BĂTRÂNU ROBERT,
MAREŞANCU DAMU,
PUŞCAŞU GLAD
LIBIDOV ROBERT,
EMIN TAMIR,
CIULIN SEBASTIAN,
COSTEA ANDREI,
MUSTAFA ARUN,
GAVRIZ ALEX,
CHELCIOIU DAVID,
BARA MARIO,
PASCU FILIP.

S‑au remar­cat şi au obţi­nut PREMII SPECIALE în com­pe­ti­ţie, la cate­go­ria PRIMII CINCI AI TURNEULUI, doi din­tre spor­ti­vii noş­tri: Călin­ța­ru Mihai şi Călin­ța­ru Andrei.

Îi feli­ci­tăm pe toţi spor­ti­vii noş­tri, pen­tru dăru­i­re şi rezul­ta­te­le obţi­nu­te şi le dorim mult suc­ces la Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal de Mini­bas­chet!

Le mulţu­mim şi pe aceas­tă cale părinţi­lor care ne-au însoţit şi susţi­nut la aceas­tă com­pe­ti­ţie. (Mugu­rel Lepă­da­tu, antre­nor).


Man­ga­lia News, Luni, 11 iunie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele