Luptătorii constănţeni au dominat Naţionalele Şcolare!

0
410

Lup­tă­to­rii con­stă­nţeni au jubi­lat în ulti­me­le com­pe­ti­ţii naţio­na­le, reu­şind să aca­pa­re­ze podi­u­mu­ri­le. 

Cola­bo­ra­re de suc­ces între Lice­ul cu Pro­gram Spor­tiv „Nico­lae Rota­ru” Con­stanţa (antre­nori Ioan Giu­glea, Valen­tin Dobrin şi Valen­tin Şte­fan) şi CS Posei­don Lima­nu — 2 Mai (antre­nori Cor­ne­liu Truc­mel şi Ali­na Ivan), la Sfân­tu Ghe­or­ghe, la faza fina­lă a Cam­pi­o­na­te­lor Naţio­na­le Şco­la­re de lup­te libe­re şi femi­ni­ne.

Sub culo­ri­le pri­mu­lui club, s‑au câş­ti­gat nu mai puţin de şap­te meda­lii: două de aur, două de argint şi trei de bronz. În plus, LPS „Nico­lae Rota­ru” s‑a cla­sat pe pri­ma pozi­ţie în cla­sa­men­tul pe meda­lii.

Lup­tă­toa­re­le Ama­lia Răt­un­zea­nu (65 kg) şi Ana Maria Pre­di­că (61 kg) au cuce­rit meda­li­i­le de aur, pe locul secund au ter­mi­nat Cris­ti­na Roşi­o­ru (69 kg) şi Cri­na Pin­ti­lie (57 kg), iar pe locul al tre­i­lea s‑au cla­sat Nico­le­ta Tăbâr­că (46 kg), Ale­xan­dra Con­druţ (61 kg) şi Ralu­ca Cris­ti­an (61 kg).

În ace­la­şi timp, la Bacău, au avut loc între­ce­ri­le Cam­pi­o­na­tu­lui Naţio­nal Şco­lar de lup­te gre­co-roma­ne. Şi aco­lo, echi­pa LPS „Nico­lae Rota­ru” a băgat spai­ma în adver­sari. De data aceas­ta, a fost un mix între LPS şi CS Farul (antre­nor Gri­go­re Ghe­or­ghe). Andrei Savu (60 kg) şi Iuli­an Che­lă­res­cu (80 kg) au fost invin­ci­bili în limi­te­le cate­go­ri­i­lor în care au fost înscri­şi, Andrei Ale­xe a pier­dut în fina­lă, iar pe cea de‑a tre­ia treap­tă a podi­u­mu­lui au urcat Şte­fan Popa (51 kg) şi Con­stan­tin Păun (110 kg).

Foar­te aproa­pe de meda­lii au fost şi Osman Alkan (32 kg) — locul 5 şi Nico­lae Dră­gan (110 kg) — locul 7. Băieţii nu s‑au lăsat mai pre­jos şi s‑au cla­sat şi ei pe pri­ma pozi­ţie a ierar­hi­ei pe echi­pe, după numă­rul de meda­lii. (sur­sa: cugetliber.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply