La coadă, la Impozite și Taxe locale. România este țara minunată a lui Eugen Ionescu…

0
384

Româ­nia este țara minu­na­tă a lui Eugen Ione­scu, a tea­tru­lui absur­du­lui…

Ieri am stat toa­ta ziua la coa­da, la Impo­zi­te si Taxe loca­le. As vrea sa va rela­tez o mica intam­pla­re. Pe cat posi­bil, am incer­cat sa tin linia dia­lo­gu­lui pur­tat.

Doi bar­bati, plini de transpi­ra­tie si obo­si­ti, ajung in fata sfan­tu­lui gra­al — repre­zen­tat in cazul de fata de ghi­se­ul inspec­to­ru­lui. Urmea­za pre­zen­ta­rea acte­lor, dis­cu­tii pre­li­mi­na­re etc etc. La un moment dat, unul din­tre ei, infu­ri­at la cul­me, ince­pe:

El: Cum doam­na nu sunt eu? Pai uite bule­ti­nul ca si dova­da — ce vrei mai mult?
Ea: Nu mai sema­nati cu cel de aici!
El: Nor­mal ca nu mai seman! Au tre­cut zece ani si am pier­dut un teanc de par intre timp!
Ea (infu­ri­a­ta): Nu este pro­ble­ma mea — eu nu pot emi­te ade­ve­rin­ta pe baza aces­tor date!
El: Baga-mi-as p**** in voi de neno­ro­ci­ti! Faceti mis­to de mine! Tara de cacat ce sun­tem!

Inspec­toa­rea, ner­voa­sa, efec­tiv ii arun­ca har­ti­i­le pe jos. El devi­ne si mai iri­tat. Intre timp apa­re si un poli­tist comu­ni­tar, pre­ga­tit cu car­ne­te­lul de amen­da pen­tru tul­bu­ra­rea linis­tii publi­ce.

Poli­tis­tul: Va rog sa veni­ti cu mine.
El: Domne, stau de la 8 dimi­ne­a­ta la coa­da. Nu ma misc din fata ghi­se­u­lui pana nu rezolv!

Poli­tis­tul, fiind inte­le­ga­tor sau fiind toro­pit de cal­du­ra, ii ascul­ta poves­tea des­cri­sa mai sus.

Poli­tis­tul: Sa sti­ti ca tre­bu­ie sa va dau amen­da.
El: Nu puteti. Daca doam­na spu­ne ca nu eu sunt cel din bule­tin, nu ma puteti amen­da pe baza bule­ti­nu­lui.

Poli­tis­tul (stand un pic in impas — se intoar­ce spre inspec­toa­re):

- Sa sti­ti ca daca il amen­dez, cer­ti­fic fap­tul ca dom­nul este chiar cine spu­ne ca este.

Ea: Nu ma inte­re­sea­za.
Poli­tis­tul: Doam­na, eu ca repre­zen­tat al unei insti­tu­tii a sta­tu­lui cer­ti­fic fap­tul ca el este chiar el!
Ea: .….…..

Poli­tis­tul (catre el): Deci, va dau sau nu amen­da?
El: Daca imi dati amen­da, este clar ca eu sunt eu?
Poli­tis­tul: Da.
El: Atunci vreau amen­da!

Poli­tis­tul scrie amen­da linis­tit, in timp ce el nu se mis­ca din fata ghi­se­u­lui. Doam­na inspec­toa­re, din ce in ce mai iri­ta­ta in spa­te­le fron­tu­lui.

El pri­mes­te amen­da si se intoar­ce tri­um­fa­tor catre ghi­seu:

- V‑am spus, doam­na, ca eu sunt eu! Acu­ma da har­ti­i­le alea la sem­nat!”

Dan Radu Simo­ta.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply