La Albești a avut loc Festivalul-concurs interjudeţean ‘SUNT MÂNDRU DE PORTUL MEU!’

0
443
Booking.com

În anul Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri, Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă “Ion Cre­an­gă” din Albeşti, în cola­bo­ra­re cu Pri­mă­ria şi Con­si­li­ul Local, a orga­ni­zat cea de‑a V‑a edi­ţie a Fes­ti­va­lu­lui-con­curs inte­r­ju­deţean ‘SUNT MÂNDRU DE PORTUL MEU!’.

Fes­ti­va­lul a avut loc sâm­ba­tă, 2 iunie și a adus ală­tu­ri copii din mai mul­te zone fol­clori­ce ale ţării. Prin pres­ta­ţia lor artis­ti­că la secţiu­ni­le: inter­pre­ta­re de cân­te­ce și dan­suri popu­la­re, cre­a­ţii lite­ra­re, gas­tro­no­mie tra­di­țio­na­lă, şi-au demon­strat dra­gos­tea lor pen­tru isto­rie, fol­clor şi tra­di­ţii, sim­bo­luri ale uni­tă­ţii şi iden­ti­tă­ţii naţio­na­le!

Par­ti­ci­pan­te au fost gră­di­ni­ţe, şcoli şi licee din jude­tul Con­stanţa şi din jude­țe­le Hune­doa­ra, Mureş, Botoşani, Bis­tri­ţa, Tul­cea si Ialo­mi­ţa, în total 630 de elevi şi 110 cadre didac­ti­ce impli­ca­te. Pre­mi­i­le au fost acor­da­te pe secţiuni, la toa­te nive­lu­ri­le: pre-pri­mar, pri­mar, gim­na­zi­al şi liceal.

A trans­mis: prof. Ana-Maria Man­ta.
Direc­tor: prof. Miha­e­la Vîl­cu.


Man­ga­lia News, Vineri, 8 iunie 2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele