Interviul anului, la DC News:
Ministru mason. Radu Bălănescu, Marele Maestru al Marii Loji Naționale din România: Un iubitor de țară [VIDEO]

0
808

DC News: Un minis­tru care este și mason nu va avea nici­o­da­tă dub­lă sub­or­do­na­re, adi­că Guver­nu­lui și Marii Loji. Acest lucru a fost con­fir­mat de Radu Bălă­ne­scu, Mare­le Maes­tru al Marii Loji Națio­na­le din Româ­nia.

Un minis­tru care este mason sau care ocu­pă altă pozi­ție impor­tan­tă în stat va fi un mare iubi­tor de țară și va avea o min­te foar­te bine orga­ni­za­tă”, a zis Radu Bălă­ne­scu, Mare­le Maes­tru al Marii Loji Națio­na­le din Româ­nia la inter­viu­ri­le DC News.

Bogdan Chi­ri­e­ac, ana­list poli­tic, a adă­u­gat: “De ase­me­nea, mă gân­desc că se poa­te baza și pe spri­ji­nul infor­mal și rela­ți­i­le inter­națio­na­le ale Marii Loji”.

Fără îndo­ia­lă, dar să știți că acest spri­jin infor­mal și rela­țio­nal pe care noi îl putem oferi, atunci când ni se cere, este pen­tru ori­ci­ne. Exis­tă un res­pect insti­tu­țio­nal, mă refer la res­pec­tul față de insti­tu­ți­i­le sta­tu­lui care func­țio­nea­ză per­fect în Marea Lojă Națio­na­lă din Româ­nia. Aici nu exis­tă niciun fel de comen­ta­riu. Niciun stat demo­cra­tic nu poa­te func­țio­na fără exis­ten­ța unui res­pect insti­tu­țio­nal. Este un lucru de la sine înțe­les, dar noi sun­tem o insti­tu­ție care res­pec­tă toa­te aces­te ele­men­te. În con­se­cin­ță, aju­to­rul pe care noi îl acor­dăm sau am putea să‑l acor­dăm se adre­sea­ză tutu­ror celor care au nevo­ie în acest sens”, a afir­mat Radu Bălă­ne­scu la DC News.

Vezi inter­vi­ul com­plet aici:

sur­sa: dcnews.ro/ministru-mason-balanescu-marele-maestru, 18.06.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele