Inițiatorii Proiectului transatlantic „MIHAI EMINESCUEDGAR ALLAN POE”, eveniment special dedicat celebrării Centenarului Marii Uniri

0
708

Astăzi vă pre­zen­tăm ini­ția­to­rii Pro­iec­tu­lui tran­sa­tlan­tic „MIHAI EMINESCUEDGAR ALLAN POE”, eve­ni­ment spe­cial dedi­cat cele­bră­rii Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri:

Rusa­lin Ișfă­noni, Cer­ce­tă­tor etno­log, Secre­tar Gene­ral al Fun­da­ți­ei Cul­tu­ra­le HESPERUS.

Dr. Cori­na Popes­cu, Vice­pre­șe­din­te al Fun­da­ți­ei Cul­tu­ra­le HESPERUS

Prof. Dr. Ioan Iacob, Pre­șe­din­te­le Fun­da­ți­ei Cul­tu­ra­le HESPERUS;

Prof. Univ. Dr. Daniel Ioni­ță, invi­tat spe­cial, Wri­tin­gis­my­li­fe, Aus­tra­lia;

Ec. Miha­il Geor­ge­vici, Pre­șe­din­te­le Fun­da­ți­ei MCP (MASS COMMUNICATION POWER, Direc­tor al MCP Press Agen­cy.

MCP Press Agen­cy a făcut pri­me­le fil­mări în Par­cul Ciș­mi­giu, pen­tru Pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic “Emi­ne­scu — Poe” al Fun­da­ți­ei Cul­tu­ra­le HESPERUS, pro­iect care se va deru­la în par­te­ne­ri­at cu “Man­ga­lia News” (Direc­tor Gene­ral / Pro­fe­sor Tra­ian Lupu) și “Arca TV” (din Hous­ton, Texas, S.U.A., CEO Lucian Bla­ga).

Amă­nu­n­te pri­vind deru­la­rea pro­iec­tu­lui vor putea fi urmă­ri­te pe “Man­ga­lia News”, “MCP Press News”, “HESPERUS News”, “The HESPERUS Cul­tu­ral Foun­da­tion” , “Chi­ca­go Roma­nian Ame­ri­can News” și “Arca TV”.


Citiți și: EXCLUSIVITATE Man­ga­lia News: Pri­me­le fil­mări în Ciș­mi­giu pen­tru PROIECTUL TRANSATLANTICMIHAI EMINESCUEDGAR ALLAN POE” [VIDEO]


Man­ga­lia News, 10.06.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply