Încă o zi liberă pentru români. Propunere surpriză făcută de parlamentari, pentru ziua “mântuirii şi eliberării omului de sub păcat”

0
571

Par­la­men­ta­rii vor încă o zi libe­ră. 15 depu­ta­ţi PNL, USR şi UDMR cer ca Înă­lţa­rea Dom­nu­lui să fie decla­ra­tă zi nelu­cră­toa­re. 

Con­form pro­iec­tu­lui de lege depus ieri la Senat, ziua Înă­lţă­rii Dom­nu­lui repre­zin­tă “depli­na încu­nu­na­re a misiu­nii de mân­tu­i­re şi eli­be­ra­re a omu­lui de sub păcat”. 

Înă­lţa­rea Dom­nu­lui, act de depli­nă încu­nu­na­re a misiu­nii de mân­tu­i­re şi eli­be­ra­re a omu­lui de sub păcat, repre­zin­tă cer­ti­fi­ca­rea că Iisus Hris­tos este Fiul care urcă de‑a dreap­ta Tată­lui ceresc. Aproa­pe că nu exis­tă şcoa­lă, insti­tu­ţie de cul­tu­ră ori pri­mă­rie în Româ­nia care să nu săr­bă­to­reas­că public şi solemn aceas­tă zi de Înă­lţa­re şi de pome­ni­re a Ero­i­lor nea­mu­lui, dub­lă oca­zie de rugă­ciu­ne, pome­ni­re, amin­ti­re şi elo­gi­e­re.

Ca ata­re este firesc fap­tul că Par­la­men­tul Româ­ni­ei să accep­te decla­ra­rea aces­tei zile de mare însem­nă­ta­te spi­ri­tu­a­lă, mora­lă, iden­ti­ta­ră şi naţio­na­lă, zi în care săr­bă­to­rim, actul final al ope­rei Mân­tu­i­toa­re a lui Hris­tos, Înă­lţa­rea Dom­nuli, ală­tu­ri de come­mo­ra­rea pioa­să a celor care s‑au jert­fit pen­tru ca noi să tră­im astăzi într‑o ţară libe­ră, întrea­gă şi suve­ra­nă, drept săr­bă­toa­re lega­lă – zi nelu­cră­toa­re pen­tru toţi cetă­ţe­nii Româ­ni­ei”, se ara­ră în expu­ne­rea de moti­ve a ini­ţi­a­ti­vei legi­sla­ti­ve.

Mai mult, aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele