Galactieni, vă felicităm pentru rezultatele voastre la Evaluarea Națională! O nouă generație de excepție!

0
420

Galac­ti­eni, vă feli­ci­tăm pen­tru rezul­ta­te­le voas­tre la Eva­lu­a­rea Națio­na­lă! O nouă gene­ra­ție de excep­ție:

- 4 medii de 10, la Lim­ba și lite­ra­tu­ra româ­nă;
- 2 medii de 10, la Mate­ma­ti­că;
- 19 elevi au medii pes­te 9.00, la Eva­lu­a­rea Națio­na­lă (îna­in­te de con­tes­ta­ții).

Echi­pa și‑a dove­dit, din nou, efi­cien­ța și seri­o­zi­ta­tea!

Să pur­tați cu mân­drie, mai depar­te, (RE)NUMELE de GALACTIAN! Suc­ces! 


Man­ga­lia News, 20.06.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele