Elevii intră în vacanța de vară. Structura anului școlar 2018–2019. Când vor fi vacanțele

0
346

Ele­vii şi preş­co­la­rii vor ter­mi­na cur­su­ri­le anu­lui şco­lar vineri, con­form calen­da­ru­lui apro­bat de Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei Naţio­na­le.

Potri­vit unui ordin al minis­tru­lui Edu­ca­ţi­ei Naţio­na­le, Valen­tin Popa, anul şco­lar 2018–2019 va înce­pe pe 10 sep­tem­brie şi însu­mea­ză 168 de zile lucră­toa­re (34 de săp­tămâni): semes­trul I — 10 sep­tem­brie 2018 — 1 febru­a­rie 2019; semes­trul al II-lea — 11 febru­a­rie 2019 — 14 iunie 2019, potri­vit Ager­pres.

Vacanţe­le ele­vi­lor din toa­te ciclu­ri­le de învă­ţământ sunt pro­gra­ma­te ast­fel:

  • vacanţa de iar­nă, în peri­oa­da 22 decem­brie 2018 — 13 ianu­a­rie 2019,
  • vacanţa inter­se­mes­tri­a­lă între 2 şi 10 febru­a­rie 2019,
  • vacanţa de pri­mă­va­ră, între 20 apri­lie şi 5 mai 2019 şi
  • vacanţa de vară, din 15 iunie până în 15 sep­tem­brie 2019.

Cla­se­le din învă­ţămân­tul pri­mar şi gru­pe­le din învă­ţămân­tul preş­co­lar bene­fi­ci­a­ză de vacanţă în săp­tămâ­na 27 octom­brie — 4 noiem­brie 2018.

Pen­tru cla­se­le ter­mi­na­le din învă­ţămân­tul liceal, anul şco­lar se înche­ie în data de 31 mai 2019, iar pen­tru cla­sa a VIII‑a, în data de 7 iunie 2019. (www.digi24.ro/).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele