Edificiul roman cu mozaic din Constanta va fi reabilitat, cu sprijinul Consiliului Judeţean [VIDEO]

0
724

Edi­fi­ciu unic în Euro­pa de Est, va fi rea­bi­li­tat.

Digi24 Con­stan­ta: Unul din­tre cele mai impor­tan­te sim­bo­luri ale Con­stanţei şi sin­gu­rul edi­fi­ciu din Euro­pa de Est va fi, în sfârşit, rea­bi­li­tat. Locul isto­ric se degra­dea­ză de la o zi la alta şi înce­pe să pre­zin­te un peri­col pen­tru vizi­ta­tori şi anga­ja­ţi, spun spe­cia­li­ş­tii. Inves­ti­ţii în clă­di­rea care îl aco­pe­ră nu s‑au mai făcut de la des­chi­de­re, de pes­te 50 de ani. Este vor­ba des­pre un pro­iect al Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa care pre­ve­de atât rea­bi­li­ta­rea edi­fi­ci­u­lui cât şi a altor locuri isto­ri­ce din Con­stanţa.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply