Dragoș Pătraru revine la Bookstore&Tea, pentru al doilea an consecutiv! 

1
373

Bookstore&Tea: Dumi­ni­că, 17 iunie 2018, la ora 18.30, vom dez­ba­te Sta­rea Nați­ei în direct, de la Man­ga­lia. Vă aștep­tăm la o sea­ră extra­or­di­na­ră, în care vom avea plă­ce­rea de a‑l avea ală­tu­ri de noi pe Dra­goș Pătra­ru, unul din­tre cei mai buni jur­na­liști și rea­li­za­tori de emi­siuni TV.

Având un Mas­te­rat în Mode­le de comu­ni­ca­re şi Rela­ţii Publi­ce la Uni­ver­si­ta­tea Bucu­reşti, Dra­goş Pătra­ru lucrea­ză în pre­să din anul 1997. A făcut‑o în Plo­ieşti, la zia­rul Pra­ho­va, Radio Con­tact şi Pra­ho­va TV, post pe care l‑a şi con­dus timp de 4 ani. Din 2000 şi‑a făcut pro­pri­ul săp­tămâ­nal de sport, Fair Play de Pra­ho­va, iar din 2003 a edi­tat, până în 2013, în Plo­ieşti, publi­ca­ţia de anche­tă şi sati­ră altPHel. Face emi­siuni de tele­vi­ziu­ne din 1999.

În febru­a­rie 2013 a lan­sat la pos­tul Româ­nia TV emi­siu­nea Sta­rea Naţi­ei, pe care a mutat‑o în sep­tem­brie 2014 la TVR1. În 2014, a fost pre­mi­at de APTR, la secţiu­nea “One man show”. Scrie si în revis­ta Caţa­ven­cii.

Anul aces­ta, jur­na­lis­tul Dra­goş Pătra­ru şi echi­pa care rea­li­zea­ză emi­siu­nea “Sta­rea naţi­ei” au pri­mit titlul de “tra­se­ism deon­to­lo­gic” pen­tru fap­tul că “au coloa­nă ver­te­bra­lă prea mare ca să înca­pă în reda­cţii de tele­vi­ziu­ne atât de mici”, a anu­nţat preşe­din­te­le Acti­veWat­ch, Mir­cea Toma.


Man­ga­lia News, 07.06.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply