Discuții în Consiliul Local Mangalia, despre finanțarea noii clădiri pentru Scoala Gala Galaction [VIDEO]

0
476

Dis­cu­ții ”ca la ușa cor­tu­lui”, în Con­si­li­ul Local Man­ga­lia, des­pre finan­ța­rea noii clă­diri pen­tru Școa­la Gala Galac­tion, dis­cu­ții răma­se fără nicio fina­li­za­re. Câte­va spi­cu­iri din ceea ce pare a fi un ”dia­log al sur­zi­lor”, pe tema mai sus men­țio­na­tă:

- Pot să am eu finan­ța­re, dacă nu am docu­men­te­le fina­li­za­te?”; ”Dacă noi nu avem, în momen­tul de față, niș­te date teh­ni­ce în spa­te, cum să fac finan­ța­rea?”… (Sorin Andrei); […]

- ”Sur­sa de finan­ța­re să fie din împru­mu­tul apro­bat” (Leo­nard Tăna­se); […]

-”Bani de pave­le sunt, dar pen­tru Școa­la 5, nu!…” (Nico­lae Moro­ia­nu); […]

- ”De la Minis­te­rul de Finan­țe nu se va face nicio tra­ge­re, anul aces­ta””Pla­fo­nul de tra­geri pen­tru anul 2018 era epu­i­zat din vara lui 2017!” (Dra­goș Ange­les­cu, vice­pri­mar);

- ”POT VORBI ACUM?” (Leo­nard Tăna­se, către pre­șe­din­te­le de ședin­ță; apel repe­tat de 4 ori); ”Sunt con­vins că toți cole­gii con­si­li­eri doresc con­struc­ția unei școli, dar, după câte văd, nu-și doresc să umble la banii de pave­le! Cu banii de pave­le facem școa­lă!”

- ”Nu putem să pri­o­ri­ti­zăm, măcar stu­di­ul de feza­bi­li­ta­te pen­tru Școa­la 5?” (Dra­goș Bociog); […]

- ”Se putea face din buge­tul local, de șase ani, liniș­tit”… ”Patru școli s‑au dus la avo­cați, în patru ani! Patru școli!” (Leo­nard Tăna­se);

Se supu­ne la vot pro­iec­tul de HCL; 6 abți­neri. (PSD + ALDE);

- (din sală):Deci, nu se vrea școa­lă…” 

- ”Ai școa­lă, pe pro­iec­tul ăsta, în for­ma ini­ția­lă? Ai pave­le! (Leo­nard Tăna­se). 

(sur­sa video: Mangalia.TV, 08.06.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply