Diana Buzoianu: Să te pierzi în întunericul nopții, pe stânci neumblate, scăldate de valuri tulburătoare, sub stele căzătoare, în adierea vântului tăios… [FOTO/VIDEO]

0
473

Dia­na Buzo­ia­nu: Să te pierzi în întu­ne­ri­cul nop­ții, pe stânci neum­bla­te, scăl­da­te de valuri tul­bu­ră­toa­re, sub ste­le căză­toa­re in adi­e­rea van­tu­lui tăi­os, aștep­tând cu pal­pi­ta­ții răsă­ri­tul unui soa­re glo­ri­os este… să te regă­sești cu ade­vă­rat.

To lose your­self in the dar­k­ne­ss of the night, on uns­po­i­led roc­ks bathed by dis­tur­bed waves, under fal­ling stars in the cool­ne­ss of the wind, wai­ting impa­ti­en­tly for the dawn of a glo­ri­o­us sun is … to truly find your­self.

Cu mul­tu­mi­ri orga­ni­za­to­ru­lui Turul Dobro­gei de lito­ral, 
Mir­cea Bezer­ghea­nu#InTu­fi­suri


Vă invi­tăm să vizio­nați și: 

Turul FOTO al Dobro­gei de lito­ral, epi­so­dul Tyu­le­no­vo, cu Mir­cea Bezer­ghea­nu, Dia­na Buzo­ia­nu, Cris­ti­an Puș­ca­șu și Lucian Alin Sâr­bu

Mir­cea Bezer­ghea­nu: Domni­țe­le de la Cas­tel. Wor­k­shop de por­tret pen­tru Albert Horop­ciuc [album FOTO]


Man­ga­lia News, 30.06.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply