Dacă tot nu funcționează arteziana din parcul de la Poștă…

1
931
Booking.com

Cu vreo lună în urmă publi­cam arti­co­lul inti­tu­lat Tot des­pre par­cu­ri­le din Man­ga­lia! Astăzi, par­cul de la Poș­tă [gale­rie FOTO], în care rela­tam sta­rea aces­tui parc aflat în ini­ma ora­șu­lui Man­ga­lia… După câte se vede, situ­a­ția a rămas ace­eași, ba, mai mult, în lip­sa unor toa­le­te publi­ce, după cum se poa­te vedea în acest instan­ta­neu foto, feti­ța care nu se mai poa­te abține, ”udă” fân­tâ­na arte­zi­a­nă pe inte­ri­or… (sur­sa foto: Man­ga­li­aOn­li­ne).

Cele­lal­te două fân­tâni arte­zie­ne — cea din Por­tul turis­tic și cea de pe Ale­ea Tei­lor, sunt la fel de ”seci”, nefunc­țio­na­le de ani de zile… Poa­te le va avea cine­va în vede­re și să le por­neas­că vara aceas­ta, măcar pen­tru fap­tul că se anun­ță peri­oa­de cani­cu­la­re în luni­le ce urmea­ză…


piese-auto-mangalia.ro

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele