Ca de la cer la pământ! Din Antalya, la Neptun

0
858

Ca de la cer la pământ! […] Când am por­nit spre Anta­lya ști­am deja că des­ti­na­ția a cres­cut foar­te mult pe pia­ța româ­neas­că în acest an. La noi, la Para­le­la 45, vân­ză­ri­le de vacan­țe în Anta­lya s‑au dub­lat în 2018. Nu m‑am mirat, pen­tru că tur­cii au hote­luri mari, noi și fru­moa­se și ser­vi­cii exce­len­te. […]

Pes­te trei zile, sâm­bă­tă, 16 iunie, mă întor­se­sem deja în țară și ajun­se­sem la Nept­un, unde avem o agen­ție. Nept­u­nul era pus­tiu de parc-ar fi fost luna febru­a­rie. Nedu­me­rit, am întrebat‑o pe cole­ga mea Geor­ge­ta, care se ocu­pă de agen­ția de aco­lo:

- Ce se întâm­plă? Mi se pare că nu e nimeni pe-aici.

Iar ea mi‑a răs­puns: — Păi nu prea e lume… este abia înce­pu­tul de sezon…

Este șocant ce se întâm­plă. Ar fi de râs dacă nu este de plâns… Aceas­ta este Româ­nia și atâ­ta putem, atât ne duce “spa­te­le”…

Plim­bân­du-ma câte­va ore prin Nept­un, ca un roman­tic pe țăr­mul pus­tiu, am obser­vat nepă­sa­rea actu­a­lu­lui pri­mar. Sunt doar câte­va pube­le în sta­țiu­ne și ace­lea pli­ne, dar niciu­na din­tre ele nu e pe pla­jă. Fără pube­le și cu iar­ba neco­si­tă, sta­țiu­nea ara­tă ca un mai­dan de la mar­gi­nea unui sat oare­ca­re. Indo­len­ță, aro­gan­ță, nepă­sa­re… Atâ­ta putem…

Citeș­te mai mult la: https://www.profit.ro/opinii/ca-de-la-cer-la-pamant


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply