BACALAUREAT ROMÂNĂ 2018. Examenul de BAC începe azi cu proba scrisă la Limba şi Literatura română

0
406

Aproa­pe 127.000 de can­di­da­ţi vor susţi­ne luni pri­ma pro­bă din cadrul Baca­la­u­re­a­tu­lui 2018, la Lim­ba şi Lite­ra­tu­ra Româ­nă. Pri­ma pro­bă a exa­me­nu­lui de BAC 2018 va înce­pe la ora 09:00 şi va dura trei ore. Acce­sul can­di­da­ţi­lor în cen­tre­le de exa­men în cadrul căro­ra se va des­fa­şu­ra pro­ba la Lim­ba şi Lite­ra­tu­ra româ­nă se va face până la ora 8:30.

Luni,  absol­venţii de liceu susţin pri­ma pro­bă din cadrul exa­me­nu­lui de Baca­la­u­re­at 2018: pro­ba scri­să la Lim­ba şi Lite­ra­tu­ra româ­nă. Exe­me­nul înce­pe la ora 9:00, moment în care, în fie­ca­re sală, vor fi dis­tri­bu­i­te subiec­te­le. Acce­sul can­di­da­ţi­lor la pro­ba scri­să la lim­ba româ­nă în cen­tre­le de exa­mi­na­re pen­tru Baca­la­u­re­at se face în inter­va­lul 7:30 — 8:30 pe baza unui act de iden­ti­ta­te valid, cu foto­gra­fie.

Tim­pul des­ti­nat ela­bo­ră­rii lucră­rii scri­se la Lim­ba şi Lite­ra­tu­ra româ­nă este de trei ore, din momen­tul în care s‑a înche­iat dis­tri­bu­i­rea subiec­te­lor fie­că­rui elev.

Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei Naţio­na­le a decis ca, pen­tru exa­me­nul de BAC 2018, subiec­te­le la Lim­ba şi Lite­ra­tu­ra româ­nă să fie struc­tu­ra­te în trei părţi, fie­ca­re valorând câte 30 de punc­te, 10 punc­te fiind alo­ca­te din ofi­ciu.

Con­ti­nu­a­rea, pe mediafax.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply