Avertizare meteorologică și hidrologică de cod galben și portocaliu, în Dobrogea

0
469

 

Admi­nis­tra­ţia Naţio­na­lă ”Ape­le Româ­ne” și Insti­tu­tul Națio­nal de Hidro­lo­gie și Gos­po­dă­ri­re a Ape­lor, au emis mai mul­te aver­ti­zări hidro­lo­gi­ce de cod gal­ben pen­tru inter­va­lul 27 iunie, ora 13:00 – 28 iunie, ora 24:00, pe râu­ri­le din Dobro­gea (jude­țe­le Con­stan­ța și Tul­cea), res­pec­tiv cod por­to­ca­liu pen­tru inter­va­lul 27 iunie, ora 13:00 – 28 iunie, ora 16:00, ca urma­re a can­ti­tă­ți­lor mari de apă ce vor depăși 20–30 l/mp și izo­lat 50–60l/mp.

În a doua par­te a nop­ții de miercuri/joi și pe par­cur­sul zilei de joi, 28 iunie, în Dobro­gea vor fi peri­oa­de în care va plo­ua însem­nat can­ti­ta­tiv. Ast­fel, prin acu­mu­la­re sau în inter­va­le scur­te de timp se pot înre­gis­tra can­ti­tăți de apă ce pot depăși cote­le de aten­ție.

În inter­va­lul 27 iunie, ora 23:00 – 29 iunie, ora 10:00, feno­me­ne­le viza­te con­stau în ploi mode­ra­te can­ti­ta­tiv și mani­fes­tări de insta­bi­li­ta­te atmosfe­ri­că, în Dobro­gea.

Potri­vit mete­o­ro­lo­gi­lor, can­ti­tă­ți­le de apă vor depăși 15…20 l/mp și izo­lat 30…40l/mp. Vor fi mai ales aver­se, care pe arii res­trân­se vor avea și carac­ter toren­ți­al și vor fi înso­ți­te de des­căr­cări elec­tri­ce și inten­si­fi­cări ale vân­tu­lui. Izo­lat vor fi con­di­ții de grin­di­nă. (foto: arhi­vă).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply