Autoturism marca BMW X6, semnalat furat din Marea Britanie, descoperit în P.T.F. Ostrov

0
248

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Găr­zii de Coas­tă — P.T.F. Ostrov au depis­tat şi indis­po­ni­bi­li­zat un auto­tu­rism mar­ca BMW, model X6, con­dus de un cetă­țean român, ce figu­ra ca fiind furat din Marea Bri­ta­nie.

În data de 05.06.2018, la Punc­tul de Tre­ce­re a Fron­ti­e­rei Ostrov, jude­țul Con­stan­ța, s‑a pre­zen­tat pe sen­sul de ieși­re din ţară un cetă­ţean român, în vâr­stă de 47 de ani, cu domi­ci­li­ul în jude­țul Sucea­va, la vola­nul auto­tu­ris­mu­lui mar­ca BMW, model X6, înma­tri­cu­lat în Marea Bri­ta­nie.

Cu oca­zia con­tro­lu­lui docu­men­te­lor de călă­to­rie, poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră au efec­tu­at veri­fi­cări supli­men­ta­re cu pri­vi­re la auto­tu­ris­mul în cau­ză, în urma căro­ra au con­sta­tat că auto­ve­hi­cu­lul este cău­tat de auto­ri­tă­ţi­le din Marea Bri­ta­nie, aces­ta fiind decla­rat furat.

Faţă de cele con­sta­ta­te, per­soa­na în cau­ză a decla­rat că nu este pro­pri­e­ta­rul mași­nii și că inten­țio­na să mear­gă în Bul­ga­ria pen­tru a efec­tua for­ma­li­tă­ți­le în vede­rea înma­tri­cu­lă­rii aces­te­ia, fără să știe că este sem­na­la­tă ca fiind fura­tă.

Auto­tu­ris­mul, în valoa­re de apro­xi­ma­tiv 230.000 lei, a fost indis­po­ni­bi­li­zat la sedi­ul Găr­zii de Coas­tă până la fina­li­za­rea cer­ce­tă­ri­lor, iar în cau­ză poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră efec­tu­ea­ză cer­ce­tări sub aspec­tul săvârşi­rii infra­cţiu­nii de furt, la fina­li­za­re urmând a fi lua­te măsu­ri­le lega­le ce se impun.


Man­ga­lia News, 06.06.2018.


https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele