Programul ERASMUS+, proiect de succes al Colegiului Tehnic ”TOMIS” Constanța: Calitate în formarea profesională la standarde europene a viitorilor tehnicieni mecanici pentru întreținere și reparații

0
1217

farmec.ro

PROGRAMUL ERASMUS+. ACŢIUNEA CHEIE 1- VET 2017-2018.

Număr proiect: 2017-1-RO01-KA102-035801.

Titlul proiectului: Calitate în formarea profesională la standarde europene a viitorilor tehnicieni mecanici pentru întreținere și reparații.

Proiect finanţat de Uniunea Europeana prin programul Uniunii Europene pentru educaţie, formare profesională, tineret şi sport 2014 – 2020.

În perioada 07 – 25.05.2018, COLEGIUL TEHNIC ”TOMIS” CONSTANȚA a derulat stagiul de formare profesională în cadrul proiectului de mobilitate cu numărul şi titlul menţionate mai sus, finanţat din Programul ERASMUS+, KA102, în următoarele condiţii:

Durata mobilităţii: 3 săptămâni
Număr participanţi: 15
Număr participanţi cu nevoi speciale: 0
Număr persoane însoţitoare: 2

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Grant acordat: 42.726 Euro.

Proiectul aprobat: „Calitate în formarea profesională la standarde europene a viitorilor tehnicieni mecanici pentru întreținere și reparații” s-a desfășurat având ca organizații de primire JOBAUTO, DAVID OCTAVIO MARTINS da COSTA și BARCELTURBO LDA din Barcelos, Portugalia şi Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, Barcelos, Portugalia, ca partener intermediar.

Beneficiarii acestui proiect au fost 15 elevi din clasa a XI-a, specializarea Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, care au parcurs, timp de 3 săptămâni prin plasament transnaţional în organizaţii din Portugalia, unităţile de competenţe şi elementele de conţinut din curriculum pentru clasa a XI-a, MI Sisteme de transmitere a mișcării, M III Tehnici de măsurare în domeniu, MIV Sisteme de automatizare, MVII Asamblări mecanice – instruire practică.

Obiectivele proiectului au fost:

O1 – Formarea de abilități și competențe tehnice la înalt nivel de calitate în formarea inițială pentru 15 elevi cu specializarea Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, conform cu SPP-ul corespunzător calificării, cu recunoașterea rezultatelor învățării prin ECVET și Europass;

O2 – Atragerea în mobilitate a cel puțin 50% participanți din grupuri dezavantajate pentru promovarea diversității și egalității de șanse în formarea forței de muncă cu grad înalt de calificare care să faciliteze mobilitatea și inserția tinerilor pe piața muncii;

O3 – Dezvoltarea parteneriatului educațional transnațional cu cel puțin două firme pentru asigurarea calității instruirii practice la standarde europene;

O4 – Formarea de atitudini și comportamente tuturor participanților în vederea creșterii competitivității și a gradului de ocupare în lumea dinamică a pieței muncii, devenirii de cetățeni europeni activi și pentru contribuția acestora la o societate solidară.

Participanții au observat modul de funcţionare a unor firme private din Portugalia, organizarea şi distribuirea sarcinilor în firmă, lucrul în echipă.

Elevii au dobândit o viziune globală a meseriei şi un stil de muncă independent, cât şi încrederea în sine.

În perioada mobilităţii, participanţii proiectului au luat contact cu civilizaţia, cultura şi istoria regiunii Braga, vizitând numeroase obiective turistice din Barcelos, Lisabona, Guimaraes, Braga, Ponte de Lima, Viana do Castelo, Porto, cu impact asupra dezvoltării lor personale. Dar mai presus de toate, obţinerea certificatelor Europass Mobility reprezintă cel mai mare câştig în plan profesional.

În urma stagiului de formare, ca produse ale proiectului menţionăm Portofoliul cu materiale de instruire, fișe de lucru, instrumente de evaluare.

Sperăm ca derularea acestui proiect să ducă la ridicarea prestigiului şcolii noastre, la sensibilizarea agenţilor economici pentru absorbţia absolvenţilor noştri şi la facilitarea găsirii unui loc de muncă şi realizarea propriului job.

Responsabil proiect,

Prof. ing. Iulia Sandu.


Mangalia News, Marți, 19 iunie 2018.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply