Urmează o mega vacanță de la școală? Liber de Rusalii și 1 iunie: vor fi 9 zile libere în total?

0
1242

Elevi si pro­fe­sori, vi se pre­ga­tes­te ceva! Guver­nul ar putea decre­ta zile libe­re “pun­te” intre zile­le libe­re lega­le de Rusa­lii si de 1 iunie, ast­fel incat sa exis­te in total 9 zile libe­re: ince­pand cu 26 mai si ter­mi­nand cu 3 iunie! Rama­ne de vazut daca aceas­ta deci­zie va fi lua­ta in mod ofi­ci­al.

Vor avea ele­vii si pro­fe­so­rii o mini­va­can­ta de 9 zile, date fiind zile­le libe­re de Rusa­lii si 1 iunie? Inca nu a fost anun­tat in mod ofi­ci­al acest lucru, dar exis­ta voci care spun ca Guver­nul pre­ga­tes­te o ast­fel de deci­zie.

Prac­tic, in peri­oa­da urma­toa­re exis­ta 2 zile lucra­toa­re libe­re decre­ta­te in mod legal, sti­pu­la­te in Codul Mun­cii: sar­ba­toa­rea de Rusa­lii, 27 si 28 mai, dar din care doar 28 mai pica in tim­pul sap­ta­ma­nii (luni) +  1 iunie (vineri). Ei bine, se pare ca Guver­nul se gan­des­te sa anun­te ca vor fi zile libe­re si zile­le de 29, 30 si 31 mai. Ast­fel s‑ar putea face pun­te intre 25 mai si 3 iunie!

Ar fi, cu sigu­ran­ta, cea mai mare mini­va­can­ta din ulti­ma vre­me: 9 zile in total, ince­pand cu ziua de sam­ba­ta, 26 mai, si ter­mi­nand cu ziua de dumi­ni­ca, 3 iunie.

Teo­re­tic, aces­te zile libe­re ar urma sa fie recu­pe­ra­te, atat in ziua de sam­ba­ta, 9 iunie, cat si pe par­cur­sul pro­gra­mu­lui zil­nic, prin pre­lun­gi­rea ore­lor de pro­gram, pana la data de 15 iunie.

Deo­cam­da­ta nu a fost facut inca niciun anunt ofi­ci­al in acest sens.
 
Zile libe­re 2018

Zile libe­re tre­cu­te

1 ianu­a­rie — luni — Anul Nou
2 ianu­a­rie — marti — A doua zi dupa Anul Nou
24 ianu­a­rie — mier­curi- Ziua Uni­rii Prin­ci­pa­te­lor Roma­ne
6 apri­lie — vineri — Vine­rea mare
8 apri­lie — dumi­ni­ca — Pas­te Orto­dox
9 apri­lie — luni — A doua zi de Pas­te Orto­dox
1 mai — marti — Ziua Mun­cii.

Zile libe­re care urmea­za

27 mai — dumi­ni­ca- Rusa­lii
28 mai — luni — A doua zi de Rusa­lii
1 iunie — vineri — Ziua Copi­lu­lui
15 august — mier­curi — Ador­mi­rea Mai­cii Dom­nu­lui
30 noiem­brie — vineri — Sfan­tul Andrei
1 decem­brie — Sam­ba­ta — Ziua Natio­na­la a Roma­niei
25 decem­brie — marti — Cra­ci­u­nul
26 decem­brie — mier­curi — A doua zi de Cra­ciun. (sur­sa: portalinvatamant.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele