Turul FOTO al Dobrogei de litoral,
episodul Tyulenovo, cu Mircea Bezergheanu, Diana Buzoianu, Cristian Pușcașu și Lucian Alin Sârbu

0
634
Mircea Bezergheanu-8

Foto­gra­fii excep­țio­na­le, adu­na­te după zile și nopți de tru­dă prin ”Dobro­gea ailal­tă”, de pasio­na­ții artiști foto­grafi Dia­na Buzo­ia­nu, Cris­ti­an Puș­ca­șu și Lucian Alin Sâr­bu, din ”hai­ta” lui Mir­cea Bezer­ghea­nu.

Dia­na Buzo­ia­nu: Turul Dobro­gei de lito­ral — Eni­sa­la — Tyu­le­no­vo, a fost un ade­va­rat mara­ton foto­gra­fic: nop­ti­le au fost pli­ne de ste­le si gala­xii ame­ti­to­re, rasa­ri­tu­ri­le iti taiau rasu­fla­rea, zile­le erau colo­ra­te fru­mos de pasari incan­ta­toa­re, iar apu­su­ri­le ne sto­rceau ulti­mi­le pica­turi de ener­gie, dar noroc de bacla­va­le­le si cafea­ua tare ale lui Ser­hat Isma­il, care ne-au tinut trei zile si trei nopti pe picioa­re. Asta pates­ti cand Mir­cea Bezer­ghea­nu este orga­ni­za­to­rul iesi­ri­lor… Rezul­ta­te­le vor­besc de la sine.


Man­ga­lia News vă mul­țu­meș­te tutu­ror. Ne bucu­răm să Ținem aproa­pe, în con­ti­nu­a­re!


Man­ga­lia News, Vineri, 25.05.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele